Na Rozprávkovom Stropkove získal domáci DDS Búrka dve ocenenia

<p>Úrad Prešovského
samosprávneho kraja, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku a Mesto
Stropkov zorganizovali minulý týždeň krajskú súťažnú prehliadku detskej
dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov 2012.

<p>V trinástich predstaveniach si zahrali detskí herci z desiatich
divadelných súborov z celého východného Slovenska. Malí diváci
odmeňovali ich výkony búrlivým potleskom, smiechom, v niektorých
situáciách živo komentovali dianie na javisku. Jednotlivé predstavenia
pozorným okom sledovala odborná porota v zložení PhDr. Ľubomír Šárik
(predseda), Mgr. Dušan Krnáč a Mgr. Ľubica Bekéniová (členovia). Napokon
rozhodla o takomto umiestnení: Scénické miniatúry: 1. miesto – DDS
Trma – vrma pri Spojenej škole v Poprade, 2. miesto – DDS Búrka pri
ZUŠ Františka Veselého v Stropkove, 3. miesto – DDS TOTE TAM sekcia
TRIPLE „M“ pri ZUŠ A. Cígera v Kežmarku. Inscenácie: 1. miesto –
DDS ZARAMBARIMBURÁCI pri ZUŠ M. Moyzesa v Prešove, 2. miesto – DDS
Trma – vrma pri Spojenej škole v Poprade, 3. miesto – DDS pri ZUŠ A.
Dubčeka vo Vranove nad Topľou. Cena detskej poroty – DDS Búrka pri ZUŠ
Františka Veselého v Stropkove.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter