Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Na Rozprávkovom Stropkove získal domáci DDS Búrka dve ocenenia

<p>Úrad Prešovského
samosprávneho kraja, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku a Mesto
Stropkov zorganizovali minulý týždeň krajskú súťažnú prehliadku detskej
dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov 2012.

<p>V trinástich predstaveniach si zahrali detskí herci z desiatich
divadelných súborov z celého východného Slovenska. Malí diváci
odmeňovali ich výkony búrlivým potleskom, smiechom, v niektorých
situáciách živo komentovali dianie na javisku. Jednotlivé predstavenia
pozorným okom sledovala odborná porota v zložení PhDr. Ľubomír Šárik
(predseda), Mgr. Dušan Krnáč a Mgr. Ľubica Bekéniová (členovia). Napokon
rozhodla o takomto umiestnení: Scénické miniatúry: 1. miesto – DDS
Trma – vrma pri Spojenej škole v Poprade, 2. miesto – DDS Búrka pri
ZUŠ Františka Veselého v Stropkove, 3. miesto – DDS TOTE TAM sekcia
TRIPLE „M“ pri ZUŠ A. Cígera v Kežmarku. Inscenácie: 1. miesto –
DDS ZARAMBARIMBURÁCI pri ZUŠ M. Moyzesa v Prešove, 2. miesto – DDS
Trma – vrma pri Spojenej škole v Poprade, 3. miesto – DDS pri ZUŠ A.
Dubčeka vo Vranove nad Topľou. Cena detskej poroty – DDS Búrka pri ZUŠ
Františka Veselého v Stropkove.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter