Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na Rozprávkovom Stropkove excelovala domáca Diana Khwaja

Minulý štvrtok sa v mestskej divadelnej sále uskutočnil 33. ročník
krajskej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový
Stropkov 2009. Hlavnými organizátormi podujatia bol Úrad Prešovského
samosprávneho kraja, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku a Mesto
Stropkov – odbor školstva a kultúry.

Na Rozprávkovom Stropkove si v 14 predstaveniach zahralo až
166 účinkujúcich. Detský divadelný maratón začal o deviatej ráno,
skončil až v neskorých popoludňajších hodinách. Na 33. ročníku sa
predstavili DDS Alfa 1 pri ZUŠ Humenné, DDS Hviezdička pri CCVČ Snina, DDS
Alfa 2 pri ZUŠ Humenné, Diana Khwaja zo ZUŠ Františka Veselého Stropkov,
DDS Kukádko pri CVČ Giraltovce, DDS pri CZUŠ sv. Mikuláša Prešov, DDS
Búrka pri ZUŠ Františka Veselého Stropkov, DDS Korálky pri HZK Vranov n/T,
DDS pri ZUŠ A. Cígera Kežmarok, DDS pri ZŠ Spišské Bystré, DDS
Trma-vrma pri SZUŠ Poprad, Šindliarske naše divadlo – junior Šindliar a
DDS Gašparko Lendak. Výkony malých hercov pozorným okom sledovala odborná
porota v zložení PhDr. Ľubomír Šárik (predseda), Dušan Krnáč (člen) a
Mgr. Miloslav Cimbala (člen). „Aj keď vzhľadom na vysokú
účasť išlo o jeden z najsilnejších ročníkov, čo sa týka výkonov
detských hercov, hodnotíme ich ako priemerné. Z tohto pohľadu bolo
rozhodovanie poroty dosť zložité, pretože žiaden divadelný súbor nejako
markantne nevynikal. Tvorcovia vo väčšine prípadov zakladali divadelnú
tvorivosť na improvizácii zvolenej témy a používali prvky dramatickej
výchovy. Ak má však dramatická hra a improvizácia prerásť do divadla, tu
už musí nastúpiť pedagóg, pretože detské divadlo je súhrou detskej
tvorivej aktivity a režijného zámeru divadelníka – pedagóga.
V prípadoch inscenácie rozprávok, kde tvorcovia siahali po konkrétnej
predlohe, bolo potrebné predstavenie kvalitne zdramatizovať. Často sa
stávalo, že išlo len o akúsi zmes nápadov bez pointy a hlbšej
výpovede,“
zhodnotil v krátkosti výkony detských
divadelných súborov Miloslav Cimbala. Na javisku rezonovalo viacero tém,
ktorými dnešné deti žijú, napr. putovanie, osamelosť a opustenosť
dieťaťa v dnešnom modernom svete, sny. „V detských
divadelných hrách nesmie dominovať svet dospelého, ktorý je dieťaťu
neprirodzený a nanútený. Všetko sa odvíja od toho, aby si režisér
s detskými hercami ujasnil, čo chcú hrať, prečo to chcú hrať a pre koho
to chcú hrať. Ide totiž o divadlo hrané deťmi pre deti. Na toto je
potrebné pri výbere tém prihliadať,“
podotkol. Na otázku,
či medzi detskými hercami porota objavila nejaký výrazný talent,
zareagoval: „U takýchto detí sa ešte nedá hovoriť
o herectve. Je to skôr hra na javisku. Nie sú to herci, aj keď určitá
dávka talentu je nevyhnutná. Dieťa musí mať isté herecké predpoklady ako
predstavivosť, fantáziu, musí vedieť konať vo vymyslenom svete. Ale
v podstate je to stále hra.“
Napokon porota rozhodla o tomto
poradí: V kategórii detských divadelných súborov zvíťazil DSS Gašparko
z Lendaku s predstavením 7 x bájka?, ktoré režírovala Mária
Budzáková. Tento súbor získal aj nomináciu na celoštátnu súťažnú
prehliadku Zlatá priadka 2009 do Šale. Na druhom mieste skončil DSS Korálky
pri HZK Vranov n/T s hrou Kamoš obor pod režisérskou taktovkou Eleny
Kladnej. Tento súbor získal zároveň odporúčanie do užšieho výberu na
celoštátnu súťažnú prehliadku Zlatá priadka 2009 do Šale. Na bronzovej
priečke sa umiestnil DSS Alfa 1 pri ZUŠ Humenné pod vedením režisérky Evy
Jacevičovej. V kategórii scénických miniatúr zvíťazila domáca Diana
Khwaja zo ZUŠ Františka Veselého s hrou Silák, ktorá bola zároveň
nominovaná na celoštátnu súťažnú prehliadku Zlatá priadka 2009 do
Šale. Práve u Diany zaregistrovala porota mimoriadny herecký talent. Druhé
miesto a odporúčanie do užšieho výberu na celoštátnu súťažnú
prehliadku Zlatá priadka 2009 do Šale si zo Stropkova za hru Dedo, vieš, čo
sa stalo? odniesol DSS pri ZUŠ A. Cígera Kežmarok pod vedením Emílie
Šavelovej, na treťom mieste skončil DSS Trma – vrma pri SZUŠ Poprad
s hrou No nekúp to!, ktorú režírovala Alena Varádyová. Cenu mesta
Stropkov, ktorú každoročne udeľuje detská porota, si prevzal DSS Kukádko
pri CVČ Giraltovce za hru Kufor s veľkým bruchom v réžii
Róberta Miklu.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter