Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na Rozprávkovom Stropkove domáci súbor nezabodoval

<p>Minulý utorok sa v réžii Prešovského samosprávneho kraja,
Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku a Odboru školstva a kultúry
Mesta Stropkov uskutočnil 39. ročník Krajskej súťažnej prehliadky detskej
dramatickej tvorivosti pod názvom Rozprávkový Stropkov. Na podujatí, ktoré
sa konalo v mestskej divadelnej sále, sa predstavilo deväť detských
divadelných súborov z celého prešovského kraja. Okres Stropkov
reprezentoval DDS FÉNIX pri ZUŠ F. Veselého, okres Svidník DDS SPAD pri ZUŠ
vo Svidníku. Rozprávkový Stropkov moderoval Miroslav Štoffa z POS Svidník.
Výkony účinkujúcich hodnotila odborná porota v zložení PhDr. Ľubomír
Šárik (predseda), Mgr. Ľubica Bekéniová a Mgr. art. Slavomíra Fulínová
(členovia) a tiež päťčlenná detská porota, tá vybrala jeden detský
divadelný súbor, ktorý získal Cenu Mesta Stropkov. V kategórii miniatúry
zvíťazil DDS „L“ pri ZUŠ v Levoči, na druhom mieste skončil DDS
ŠŤASTLIVEC pri ZUŠ v Poprade. V kategórií inscenácií udelila porota
1. miesto DDS TRMA – VRMA ZUŠ pri Spojenej škole v Poprade, 2. miesto
získal DDS SPAD pri ZUŠ vo Svidníku, na 3. mieste sa umiestnili DDS
GAŠPARKO pri ZŠ Lendak a DDS TRNKY BRNKY, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša
v Prešove. Detská porota rozhodla o tom, že Cenu Mesta Stropkov získal DDS
„L“ v Levoči za miniatúru „Oplatilo sa“ v réžií Márie Muránsej.
Podujatie skončilo v popoludňajších hodinách slávnostným vyhodnotením a
rozborovým seminárom.<br>
<strong>Foto: A. Hričan</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-rozpravkovy-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter