Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na rekonštrukciu vleku chýba 4500 eur

<p>V sobotu 4.mája sa v areáli Pod vlekom uskutočnilo stretnutie
predstaviteľov TJ Slávia, sponzorov rekonštrukcie lyžiarskeho vleku a dvoch
poslancov Mestskeho zastupiteľstva v Stropkove. Valentín Smolko a Pavol
Korady (TJ Slávia) informovali o zmene projektu a aktuálnom stave jeho
realizácie, ako aj finančnom krytí RNDr. Jozefa Marčišina a Mgr. Máriu
Marišinovú (Alpha Medical), Ing. Dušana Hrica (Tesla Liptovský Hrádok) a
poslancov MsZ Martina Jakubova a Ondreja Brendzu.</p>

<p>Pani Eva Petričková (Kovo Sipox) sa uvedeného stretnutia z dôvodu
neodkladných pracovných povinností ospravedlnila. Bolo konštatované, že
vďaka sponzorským príspevkom (celkovo vo výške 6000 eur) bola zakúpená
väčšina materiálu potrebného k realizácii zamýšľanej rekonštrukcie.
Na základe stanoviska firmy Tatralift, ktorá vypracuje projekt a pred
otvorením vleku schváli revíznu správu, je však potrebné premiestniť
ťažné zariadenie na opačnú stranu svahu, čo si ale vyžiada ďalšie
investície. Z tohto dôvodu je na škodu veci fakt, že Mesto Stropkov pri
prvej úprave rozpočtu na rok 2013 zrušilo už schválenú dotáciu vo
výške 2500 eur a presunulo ju na spolufinancovanie projektu obnovy
prímestskej rekreačnej zóny, čím sa však na vlek, ako taký, už opätovne
“zabudlo“.<br>
Napriek týmto skutočnostiam všetci prítomní vyslovili nádej, že sa do
najbližšej lyžiarskej sezóny (snáď aj za pomoci Mesta Stropkov a
ďalších podnikateľských subjektov v meste a okrese) podarí získať
potrebne množstvo finančných prostriedkov na uvedenie do prevádzky malého
lyžiarskeho vleku.<br>
Záverom treba spomenúť, že odhadovaná celková suma potrebná na obnovu
vleku je cca 10500 eur, takže na jeho spustenie ešte stále chýba cca
4500 eur.<br>
<strong>MUDr. Martin Jakubov</strong><br>
<strong>Poslanec MsZ</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=“Zľava: J. Marčišin, V Smolko, D. Hric“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-05/22-vlek-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-05/22-vlek-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter