Na rekonštrukciu vleku chýba 4500 eur

<p>V sobotu 4.mája sa v areáli Pod vlekom uskutočnilo stretnutie
predstaviteľov TJ Slávia, sponzorov rekonštrukcie lyžiarskeho vleku a dvoch
poslancov Mestskeho zastupiteľstva v Stropkove. Valentín Smolko a Pavol
Korady (TJ Slávia) informovali o zmene projektu a aktuálnom stave jeho
realizácie, ako aj finančnom krytí RNDr. Jozefa Marčišina a Mgr. Máriu
Marišinovú (Alpha Medical), Ing. Dušana Hrica (Tesla Liptovský Hrádok) a
poslancov MsZ Martina Jakubova a Ondreja Brendzu.</p>

<p>Pani Eva Petričková (Kovo Sipox) sa uvedeného stretnutia z dôvodu
neodkladných pracovných povinností ospravedlnila. Bolo konštatované, že
vďaka sponzorským príspevkom (celkovo vo výške 6000 eur) bola zakúpená
väčšina materiálu potrebného k realizácii zamýšľanej rekonštrukcie.
Na základe stanoviska firmy Tatralift, ktorá vypracuje projekt a pred
otvorením vleku schváli revíznu správu, je však potrebné premiestniť
ťažné zariadenie na opačnú stranu svahu, čo si ale vyžiada ďalšie
investície. Z tohto dôvodu je na škodu veci fakt, že Mesto Stropkov pri
prvej úprave rozpočtu na rok 2013 zrušilo už schválenú dotáciu vo
výške 2500 eur a presunulo ju na spolufinancovanie projektu obnovy
prímestskej rekreačnej zóny, čím sa však na vlek, ako taký, už opätovne
“zabudlo“.<br>
Napriek týmto skutočnostiam všetci prítomní vyslovili nádej, že sa do
najbližšej lyžiarskej sezóny (snáď aj za pomoci Mesta Stropkov a
ďalších podnikateľských subjektov v meste a okrese) podarí získať
potrebne množstvo finančných prostriedkov na uvedenie do prevádzky malého
lyžiarskeho vleku.<br>
Záverom treba spomenúť, že odhadovaná celková suma potrebná na obnovu
vleku je cca 10500 eur, takže na jeho spustenie ešte stále chýba cca
4500 eur.<br>
<strong>MUDr. Martin Jakubov</strong><br>
<strong>Poslanec MsZ</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=“Zľava: J. Marčišin, V Smolko, D. Hric“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-05/22-vlek-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-05/22-vlek-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter