Na rekonštrukciu škôl získalo mesto 54 miliónov

Na rekonštrukciu základných škôl na uliciach Hrnčiarska a Mlynská
získa mesto z eurofondov takmer 54 mil. korún. Ide o nenávratný
finančný príspevok pridelený v rámci Regionálneho operačného programu
Infraštruktúra vzdelávania. Oznámenie o schválení projektov
rekonštrukcií dostalo mesto minulý týždeň.

„Na rekonštrukciu ZŠ na Hrnčiarskej ulici nám bolo
priznaných 14,8 mil. korún. Ide o najstaršiu školu v meste, ktorá
v tomto roku oslávi 50. výročie založenia, pričom celý objekt je vo
veľmi zlom technickom stave. V súčasnosti túto školu navštevuje vyše
200 žiakov a požadovaná suma nesmela podľa manuálu presiahnuť 70 tis.
korún na jedného žiaka. V objekte školy sídlia dva subjekty – ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Cirkevná základná škola, ktorá
však nie je oprávneným žiadateľom a priestory, v ktorých sa nachádza sa
teda nebudú rekonštruovať,“
vysvetlil Michal Polák z Odboru
výstavby MsÚ. Schválený projekt zahŕňa rekonštrukciu vstupných
priestorov školy s vybudovaním priestorov pre vrátnika, v časti objektu
budú vymenené staré okná za plastové, obnovená bude elektrická prípojka,
časti vnútornej kanalizácie, obnovená bude aj kuchyňa, školská jedáleň
a jej zariadenie a v celej stravovacej jednotke budú vymenené podlahy.
Projekt pôvodne rátal aj s opravou spevnených plôch v okolí školy a
výmenou oplotenia. Tieto položky však boli pri posudzovaní projektu na
Ministerstve výstavby SR vyškrtnuté. Spevnené plochy pri kuchyni a vstupe do
školy, ktoré sú značne poškodené by malo mesto realizovať z vlastných
prostriedkov. „Školská kuchyňa je dnes už nevyhovujúca, má
zastarané vybavenie a nepostačuje súčasným požiadavkám. Takisto je
narušená kanalizácia, čo sa prejavuje nevyhnutnosťou jej častej údržby.
V rámci rekonštrukcie sa jedáleň rozšíri o jeden modul a kuchyňa bude
zmenšená. Zázemie kuchyne (kancelárie, sklady a šatne pre personál) bude
presunuté do suterénu. Kvôli tomu tam bude vybudovaný výťah. Vďaka
rekonštrukcii sa zvýši kapacita jedálne a čas potrebný na vydanie okolo
550 obedov sa výrazne zníži,“
uviedol M. Polák.
Takmer 40 miliónov bude stáť rekonštrukcia 43-ročnej Základnej školy na
Mlynskej ulici. „Objekt školy nezodpovedá dnešným
tepelnoizolačným požiadavkám. Po realizácii projektu budú všetky
pavilóny školy zateplené. Drevené okná a sklobetónové časti budú
vymenené za plastové. Vo všetkých učebniach a kabinetoch bude vymenená
podlaha. Takisto v telocvični bude vymenená podlaha, ktorá bude spĺňať
technické podmienky pre športové povrchy. Kompletne bude zrekonštruované
príslušenstvo telocvične, sprchy aj toalety a takisto strecha telocvične.
V objekte dielní budú obstarané nové katedry, stoličky, skrine,
laboratórne stoly i žiacke pracovné stoly,“
vymenoval M.
Polák. Z energetického auditu zároveň vyplýva, že po ukončení prác sa
energetická náročnosť školy zníži o viac ako 50 %.
„Schválenie projektu rekonštrukcie našej školy nás samozrejme
veľmi teší. V prvom rade sa chcem poďakovať vedeniu mesta za to, že sa
naša škola vôbec dostala do balíka predkladaných projektov. Myslím si, že
po ukončení rekonštrukcie školy i výstavby nového ihriska bude náš
areál patriť medzi najkrajšie na Slovensku,“
reagoval na
správu o schválení projektu riaditeľ ZŠ Mlynská Michal Jancura.
Povinnosťou mesta je do 5 mesiacov od priznania nenávratného príspevku
ukončiť výberové konanie na dodávateľa stavebných prác. Po podpise
zmluvy s dodávateľom sa môže pristúpiť k začiatku ich realizácie.
Rekonštrukcia ZŠ na Hrnčiarskej je naplánovaná do konca budúcoročných
letných prázdnin, ZŠ na Mlynskej bude zrekonštruovaná do konca budúceho
roka. Spoluúčasť mesta na obidvoch projektoch predstavuje 5 %, čo je okolo
2,7 mil. korún.

obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter