Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na Regionálnych slávnostiach sv. Huberta hodnotili poľovnícke guláše aj najkrajšie klobúky

V nedeľu, 6. júla, sa na poľovníckej chate v Potokoch uskutočnil VII.
ročník Regionálnych slávností sv. Huberta. Organizátorom podujatia bolo
Poľovnícke združenie Ondava so sídlom v Duplíne v spolupráci s OkO SPZ
Stropkov, Svidník, obcou Potoky a Združením mikroregiónu Ondava.

Na slávnostnom otvorení sa asi päťsto hosťom prihovoril primátor
Stropkova Peter Obrimčák a predsedovia OkO SPZ v Stropkove a vo Svidníku.
Potom prišlo na rad udeľovanie vyznamenaní za významné zásluhy o rozvoj
slovenského poľovníctva a vzornú reprezentáciu poľovníckeho združenia, a
tiež čestných uznaní za zásluhy o rozvoj poľovníctva a celoživotné
vynikajúce výsledky dosiahnuté v PZ Ondava, ktoré si prevzali zaslúžilí
členovia SPZ z oboch okresov. Čestné uznanie za všestrannú pomoc a
spoluprácu s PZ Ondava pri rozvíjaní poľovníctva v regióne bolo udelené
aj obci Potoky. Presne o desiatej začala svätá liturgia na príhovor sv.
Huberta. Počas nej bolo pri príležitosti 40. výročia založenia PZ Ondava
posvätené aj logo tohto združenia. Krátko pred poludním vyhlásili
organizátori súťaž vo varení poľovníckeho guláša. Prihlásili sa do nej
štyri družstvá – PZ Lipovica Kolbovce, PZ Kančov potok, PZ Maleník
Vojtovce a Ďuro a spol. Po obede nasledoval kultúrny program. Veľký úspech
zožali ukážky poľovníckych signálov v podaní Lesničiarov Šariša.
Účastníci slávností so záujmom sledovali aj vystúpenia ľudového
folklórneho súboru z Havaja a Majky Štefaníkovej, finalistky súťaže Môj
najmilší hit. V prestávke prišlo na rad vyhodnotenie súťaže vo varení
poľovníckeho guláša. Porota zložená z kuchárov a zároveň poľovníkov
napokon rozhodla o tom, že víťazstvo si odnieslo družstvo PZ Lipovica
Kolbovce, na druhom mieste skončil Ďuro a spol., tretí najlepší guláš
uvarilo družstvo PZ Kančov potok a cena útechy putovala do PZ Maleník vo
Vojtovciach. Po vyhlásení výsledkov sa k slovu dostal folklór. Divákom sa
predstavili súbory Makovička zo Svidníka a Stropkovčan zo Stropkova. Porota
náhodne vybraná spomedzi divákov hľadala v publiku aj majiteľa
najkrajšieho poľovníckeho klobúka. Cena za najkrajšiu pokrývku hlavy
napokon poputovala do svidníckeho okresu. Hlavnú cenu v tombole –
obetného srnca, vyhral návštevník zo Sabinova. Počas Regionálnych
slávností sv. Huberta si na svoje prišli aj tí najmenší. Stropkovskí
skauti pripravili pre deti zaujímavé súťaže, za ktoré boli odmeňované
sladkými dobrotami. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Petra Chudíka,
predsedu Prešovského samosprávneho kraja a primátora Stropkova Petra
Obrimčáka. „Poľovnícke združenie ONDAVA so sídlom
v Duplíne vyjadruje úprimné poďakovanie primátorovi mesta Stropkov MUDr.
Petrovi Obrimčákovi za finančnú pomoc a podporu pri organizovaní VII.
regionálnych slávností sv. Huberta, ktoré sa už tradične konali v areáli
poľovníckej chaty PZ Ondava v obci Potoky. Ďalej ďakujeme poľovníckym
združeniam, poľovníckym, ale aj nepoľovníckym organizáciám a mnohým
sponzorom, ktorí nám pomohli zvládnuť náročné finančné a materiálne
zabezpečenie jediného poľovníckeho kultúrno-spoločenského podujatia
v našom regióne,“
povedal krátko pred záverom predseda PZ
Ondava Michal Sidor. Bodkou za akciou, ktorá naberá z roka na rok na
popularite, bolo spoločenské posedenie na poľovníckej chate.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter