Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na protipovodňové opatrenia získa peniaze 15 obcí okresu

<p>V druhom realizačnom projekte (RP) revitalizácie krajiny zameranom na
protipovodňové opatrenia a budovanie zádržných hrádzí bolo úspešných
až 15 obcí stropkovského okresu. V priebehu budúceho roka tak v Breznici,
Brezničke, Brusnice, Bukovciach, Duplíne, Gribove, Havaji, Kolbovciach,
Korunkovej, Oľšavke, Tisinci, Solníku Varechovciach, Vislave a Vyšnej
Olšave vybudujú hlavne v lesoch desiatky hrádzí, ktorých úlohou bude
zadržať dažďovú vodu v krajine.

<p>Cieľom druhého RP je zrealizovať projekty revitalizácie krajiny
v poškodených častiach lesnej, poľnohospodárskej a urbánnej krajiny,
ktoré zvýšia jednorazové cyklické zadržanie a zdržanie min. 3,5 mil. m3
dažďovej vody a tým sa prispeje k eliminácii povodňových rizík,
naštartuje sa proces obnovy poškodených častí krajiny i vodných zdrojov
s ozdravovaním klímy v tých lokalitách, kde sa budú realizovať
revitalizačné opatrenia. Revitalizácia poškodených častí krajiny
v rámci projektu vytvára príležitosť zamestnať viac ako
3500 uchádzačov o zamestnanie priamo z obcí.
Úlohou obcí pri druhom RP je zrealizovať projekt revitalizácie poškodenej
časti krajiny, ktorá dokáže zvýšiť jednorazové cyklické zadržanie
alebo spomalenie odtoku 10.000 m3 dažďovej vody v ucelených úsekoch
poškodenej časti katastra obce. Obec sa takisto zaviaže vytvoriť minimálne
10 sezónnych pracovných príležitostí. Na tento účel získa finančnú
podporu z Úradu vlády SR vo výške maximálne 20 000 eur a z Európskeho
sociálneho fondu na každé vytvorené pracovné miesto na obdobie 6 mesiacov
cca 3000 eur.
V priebehu tohto roka boli v prvom realizačnom projekte v rámci okresu
Stropkov realizované protipovodňové opatrenia v obciach Vyšná Olšava,
Nižná Olšava, Vislava a Havaj.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter