Na protipovodňové opatrenia získa peniaze 15 obcí okresu

<p>V druhom realizačnom projekte (RP) revitalizácie krajiny zameranom na
protipovodňové opatrenia a budovanie zádržných hrádzí bolo úspešných
až 15 obcí stropkovského okresu. V priebehu budúceho roka tak v Breznici,
Brezničke, Brusnice, Bukovciach, Duplíne, Gribove, Havaji, Kolbovciach,
Korunkovej, Oľšavke, Tisinci, Solníku Varechovciach, Vislave a Vyšnej
Olšave vybudujú hlavne v lesoch desiatky hrádzí, ktorých úlohou bude
zadržať dažďovú vodu v krajine.

<p>Cieľom druhého RP je zrealizovať projekty revitalizácie krajiny
v poškodených častiach lesnej, poľnohospodárskej a urbánnej krajiny,
ktoré zvýšia jednorazové cyklické zadržanie a zdržanie min. 3,5 mil. m3
dažďovej vody a tým sa prispeje k eliminácii povodňových rizík,
naštartuje sa proces obnovy poškodených častí krajiny i vodných zdrojov
s ozdravovaním klímy v tých lokalitách, kde sa budú realizovať
revitalizačné opatrenia. Revitalizácia poškodených častí krajiny
v rámci projektu vytvára príležitosť zamestnať viac ako
3500 uchádzačov o zamestnanie priamo z obcí.
Úlohou obcí pri druhom RP je zrealizovať projekt revitalizácie poškodenej
časti krajiny, ktorá dokáže zvýšiť jednorazové cyklické zadržanie
alebo spomalenie odtoku 10.000 m3 dažďovej vody v ucelených úsekoch
poškodenej časti katastra obce. Obec sa takisto zaviaže vytvoriť minimálne
10 sezónnych pracovných príležitostí. Na tento účel získa finančnú
podporu z Úradu vlády SR vo výške maximálne 20 000 eur a z Európskeho
sociálneho fondu na každé vytvorené pracovné miesto na obdobie 6 mesiacov
cca 3000 eur.
V priebehu tohto roka boli v prvom realizačnom projekte v rámci okresu
Stropkov realizované protipovodňové opatrenia v obciach Vyšná Olšava,
Nižná Olšava, Vislava a Havaj.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter