Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na projekt v réžii bývalého prednostu posielajú kontrolu

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-03/10-projekt-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Širokú diskusiu
vyvolal na minulotýždňovom zastupiteľstve chystaný projekt Aktívni
stropkovskí seniori majú chuť sa vzdelávať. Mesto Stropkov ešte v auguste
minulého roka podpísalo s Ministerstvom školstva zmluvu o pridelení
príspevku vo výške takmer 115 tisíc eur, zvyšných 6042,73 eur má
doplatiť mesto z vlastného rozpočtu. Cieľom projektu je vzdelávať
stropkovských seniorov starších ako 50 rokov a prostredníctvom
neformálnych výukových programov za podporiť ich aktívne starnutie. Takmer
dve tretiny nákladov celého projektu, vyše 78 tisíc eur, sú určené na
odmeny pre externých školiteľov a manažérov.</p>

<p>Až minulý pondelok, viac ako pol roka po podpísaní zmluvy, dostali
poslanci oficiálne informácie o zamýšľanom projekte. Vedúci Odboru
výstavby MsÚ Ladislav Dubas uviedol, že po odchode bývalého prednostu Ivana
Klebana sa „očisťujú vzťahy“ s firmou, ktorá má všetky aktivity
zabezpečovať. <strong><em>„Akcia fungovala pod gesciou bývalého prednostu.
Práce na príprave a realizácii školení nebudú zabezpečovať zamestnanci
MsÚ, ale externí ľudia. Tak bol postavený projekt. Ostatní zamestnanci MsÚ
o ňom nemali informácie,“</em></strong> povedal na zastupiteľstve Ladislav
Dubas. Dodal, že externé osoby zabezpečovali aj výberové konania súvisiace
s projektom. Poslanec Stanislav Humeník (KDH) sa opýtal, kedy a kde boli
uverejnené výzvy na predloženie ponúk a či všetko prebehlo v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní. Na úradnej tabuli, kde sú obvykle
zverejňované všetky verejné súťaže, totiž akékoľvek informácie
o projekte chýbajú. Aktualizáciu obsahu na oficiálnej internetovej stránke
mesta má na starosti Marián Vašš, vedúci Odboru sociálnych vecí.
Poslancov informoval, že výzvy boli zverejnené, ale nie štandardným
spôsobom, ako v prípade ostatných výberových konaní.
<strong><em>„Výzvy boli zverejňované podľa pokynov bývalého prednostu
Ivana Klebana, ktorý komunikoval s manažérom projektu. Nie je na prvý
pohľad viditeľné, kde sú zverejnené,“</em></strong> uviedol M. Vašš.
Záujemcovia o účasť vo verejnej súťaži na zabezpečenie publicity
projektu a štúdiu vzdelávacích potrieb sa o podmienkach súťaže mohli
dozvedieť na stránke <a href=“http://www.stropkov.sk“>www.stropkov.sk</a>
v sekcii O meste, podsekcii Inštitúcie, následne bolo potrebné kliknúť
na Ďalšie inštitúcie, Denné centrum, Projekt Vzdelávanie seniorov. Až tam
sa nachádzali informácie o pripravovaných obstarávaniach. S. Humeník sa
následne opýtal, či toto neštandardné zverejňovanie bolo na priamy pokyn
prednostu. <strong><em>„Presne tak,“</em></strong> odpovedal M. Vašš.
Poslanec Ondrej Brendza (SDKÚ-DS) následne navrhol podrobiť celý projekt
kontrole a posúdiť, či neboli porušené všeobecnoprávne predpisy zo strany
mesta. Podľa jeho návrhu mala kontrolórka Jana Soóšová uskutočniť
kontrolu do konca marca. Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci koalície
SDKÚ-DS, KDH, SaS a traja nezávislí poslanci. 10-členná koalícia Smeru-SD
a nezaradených poslancov (bývalých ĽS-HZDS) návrh nepodporila a zdržala sa
hlasovania. Uznesenie o kontrole teda prijaté nebolo. O. Brendza po
neúspešnom hlasovaní povedal, že v súvislosti s realizáciou projektu
bude pozorne sledovať kroky kontrolórky J. Soóšovej a vedenia mesta.
<strong><em>„Zvažujem aj možnosť, aby kontrolu vykonal iný kompetentný
orgán,“</em></strong> dodal poslanec. J. Soóšová po skončení
zastupiteľstva uviedla, že na uskutočnenie kontroly nie je potrebné
uznesenie zastupiteľstva a v tomto prípade bude konať z vlastnej
iniciatívy.<br>
Podrobnostiam projektu s nejasným pozadím sa budeme venovať aj
v nasledujúcich vydaniach Stropkovského Spektra.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““
title=“O verejných súťažiach sa mohli dozvedieť len dobre informované subjekty“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-03/10-projekt-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-03/10-projekt-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter