Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na problémy v Stropkove možno upozorniť už aj cez Odkazprestarostu.sk

<p>Mesto Stropkov a Inštitút SGI spúšťajú od 1. júla portál
Odkazprestarostu.sk, ktorý jednoducho a rýchlo umožňuje obyvateľom a
návštevníkom mesta nahlásiť problémy, ktoré ich trápia. Po Prešove,
Kežmarku, Starej Ľubovni, Svidníku a Levoči je to ďalšia samospráva
v Prešovskom kraji, ktorá sa rozhodla pridať portál medzi svoje
komunikačné nástroje.</p>

<p><strong><em>„Verejnosť v Stropkove mala v minulosti pocit, že
samospráva sa pred ňou uzatvára a podobne som to vnímal aj z pozície
občana i poslanca zastupiteľstva. V súčasnosti sa snažíme nastaviť
komunikačné štandardy tak, aby sme sa čo najviac priblížili našim
obyvateľom i návštevníkom. Otvorená komunikácia je základom dobrých
vzťahov, preto vítam tento projekt a teším sa na spoluprácu s Inštitútom
pre dobre spravovanú spoločnosť. Verím, že aj vďaka nemu dostane nový
rozmer i spolupráca s obyvateľmi a návštevníkmi nášho
mesta,“</em></strong> povedal na margo nového projektu primátor Stropkova
Ondrej Brendza. Okrem riešenia aktuálnych problémov obyvateľov pomáha
portál zorientovať sa v kompetenciách samosprávy. Obyvatelia môžu
sledovať pod každým podnetom komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi,
ale aj medzi samosprávami a ďalšími subjektmi, ktorí do riešenia
problémov vstupujú. <strong><em>„Obyvatelia neraz nemajú vedomosť o tom,
kto je kompetentný ich problém riešiť, kedy ešte môže zasiahnuť
samospráva a kedy už túto možnosť nemá. Zverejnením komunikácie medzi
úradníkom a obyvateľom sa o konkrétnom probléme a jeho možných
riešeniach dozvedia ďalšie stovky obyvateľov. Prehľadne a bez námahy tak
môžu nájsť odpovede na svoje otázky,“</em></strong> hodnotí Jakub Kmeť
z Inštitútu SGI, ktorý portál prevádzkuje. Odkazprestarostu.sk bol po
prvýkrát spustený v Bratislave vo februári 2010. Postupne sa stal dobre
fungujúcou súčasťou komunikácie samospráv s obyvateľmi aj v ďalších
mestách a obciach a zlepšil ich činnosť. Obľúbenosť portálu rastie
najmä vďaka jeho užívateľskej priateľskosti a samosprávy nič nestojí.
Verejnosť môže podnety posielať buď priamo na webovej stránke <a
href=“http://www.odkazprestarostu.sk“>www.odkazprestarostu.sk</a> alebo
prostredníctvom mobilných aplikácií, ktoré sú v súčasnosti dostupné
pre všetky operačné systémy. Užívatelia najčastejšie nahlasujú
problémy týkajúce sa kvality ciest a chodníkov, dopravného značenia, a
neporiadku či znečistenia životného prostredia. Portál dodnes prispel
k vyriešeniu viac než 7300 problémov. Aktívne ho využíva takmer
6000 užívateľov, pričom dnes je k dispozícii už 1,3 miliónu
obyvateľov. Rozšírením do Stropkova bude slúžiť ďalším takmer
11 tisícom.<br>
<strong>Mgr. Peter Novák, hovorca mesta Stropkov</strong></p>

<h3>Ako portál funguje v praxi?</h3>

<p>Podnety môžete posielať buď z webovej stránky <a
href=“http://www.odkazprestarostu.sk“>www.odkazprestarostu.sk</a> alebo priamo
<strong>z mobilného telefónu,</strong> prostredníctvom aplikácií pre
operačné systémy Android, iOS a Windows Phone. Pri každom podnete je
potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu
z príslušných kategórií (napr. životné prostredie, parkovanie áut,
…), určiť ulicu, kde sa podnet nachádza a fotografiu, ktorá daný problém
dokumentuje.<br>
Po potvrdení podnetu administrátorom portálu nasleduje jeho odoslanie
samospráve. O odoslaní podnetu vás portál informuje prostredníctvom
<strong>e-mailovej notifikácie.</strong> Po zverejnení podnetu samospráva
odpovedá, či a ako ho bude riešiť. Ak mesto Stropkov nezašle prvú odpoveď
do štrnástich dní od pridania podnetu, podnet je automaticky označený ako
<strong>neriešený.</strong> Na druhej strane, mesto má možnosť uviesť, že
podnet nepatrí do jej kompetencie a je možné zmeniť
<strong>zodpovednosť</strong> za jeho riešenie na iný subjekt. Na
Odkazprestarostu.sk je možné podnetom prideliť štyri statusy, a to
<strong>zaslaný, v riešení vyriešený a neriešený.</strong> Portál
zároveň umožňuje obyvateľom o každom podnete slobodne
<strong>diskutovať,</strong> hodnotiť, či je odpoveď samosprávy
uspokojivá, pridávať komentáre či aktualizácie podnetov. Pomocou
<strong>aktualizácie</strong> má užívateľ, ako aj všetci návštevníci
portálu, možnosť zaslať dodatočné informácie o stave, či riešení
podnetu. Odoslanie aktualizácie je možné priamo na portáli, alebo pomocou
mobilnej aplikácie.<br>
<strong>(SGI)</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter