Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na pretrase zdravotníctvo, doprava, bezpečnosť i parkovanie

<p>Na poslednom minuloročnom zasadnutí zastupiteľstva sa poslanci vo svojich
diskusných príspevkoch a interpeláciách venovali predovšetkým
zdravotníctvu, verejnému poriadku, ako aj doprave a ďalším problémom, na
ktoré ich upozornili občania mesta.

<p>Nemocnica pred dokončením
Martina Jakubova (KDH) zaujímalo, či sú v súvislosti
s obnovením niektorých zrušených oddelení v nemocnici nové informácie.
Primátor Peter Obrimčák uviedol, že v spolupráci s Vranovskou nemocnicou
pracujú na prinavrátení doliečovacieho oddelenia. Informoval tiež
o dokončení nemocničného pavilónu, v ktorom bude zriadený Domov
sociálnych služieb. Poslanec Jozef Lacko (Smer-SD),
pracujúci v nemocnici, primátora doplnil, že budova by mala byť v týchto
dňoch kolaudovaná. Čo sa týka rekonštrukcie poliklinickej časti, tá bude
hotová aj s technologickým vybavením RTG pracoviska v priebehu februára.
Dodal tiež, že v nemocnici bolo koncom minulého roka zrušené
laboratórium.
Cestujúci sa možno dočkajú toaliet na stanici
M. Jakubov upozornil aj na dlhé roky sa ťahajúci problém s chýbajúcimi
toaletami na autobusovej stanici. Vedeniu adresoval otázku, či je
v dohľadnej dobe reálne, aby v jej blízkosti boli zriadené sociálne
zariadenia. Primátor vysvetlil, že s takouto iniciatívou by mal vyjsť
podnik SAD, pripadne Tesco, nie mesto. Povedal však, že so zástupcami
autobusového prepravcu prebehli rokovania a dá sa očakávať, že aj v tejto
časti mesta vzniknú verejné toalety. Vedúci odboru výstavby Ladislav Dubas
v tejto súvislosti uviedol, že podnik SAD ponúkol mestu svoje priestory
s tým, že ich prevádzku zabezpečí samospráva. Ďalšie podrobnosti by
mali byť dojednané na rokovaní, ktoré je naplánované tento mesiac. SAD-ka
by sa tiež mala spolupodieľať na výstavbe oplotenia oddeľujúceho
autobusovú stanicu od areálu nemocnice a budúceho gréckokatolíckeho
chrámu.
Diskutovali o parkovaní, zimnej údržbe i bezpečnosti
chodcov

Terézia Potomová (nezávislá) prezentovala požiadavku
občanov o umiestnenie schránky v blízkosti Mestského úradu, kde by mohli
Stropkovčania doručovať svoje podnety, sťažnosti a pripomienky k dianiu
v meste. L. Dubas uviedol, že po odsúhlasení vedením mesta nie je
problémom takúto schránku osadiť. Občania by tiež podľa T. Potomovej
privítali sprístupnenie priestranstva pri pošte a sporiteľni pre parkovanie
vozidiel ZŤP občanov. V lete minulého roka tam navyše boli inštalované
tri stĺpy zabraňujúce vjazdu vozidiel. „Parkovanie pred poštou
je dlhodobým problémom. Mesto viackrát riešilo problém ako zamedziť
všeobecnému prístupu áut. Jediná lokalita vhodná na parkovanie je za
Tokajíkom. A čo sa týka parkoviska pri pošte, to nemôžeme realizovať aj
z bezpečnostného hľadiska,“
vysvetlil L. Dubas. T. Potomová
prezentovala aj požiadavku stropkovských mamičiek, ktoré by privítali
vytvorenie detského ihriská na trávnatej ploche pri budove Obvodného úradu
v blízkosti námestia. Ani tento zámer však zrejme nebude možné
realizovať. Mesto tam totiž dočasne plánuje zriadiť provizórne parkovisko
pre zamestnancov úradov sídliacich v budove a celá lokalita je zahrnutá do
plánovanej IV. etapy rekonštrukcie námestia. Poslankyňa tiež mesto
požiadala o údržbu a náter zábradlia na Bokšanskom a Šandalskom moste.
L. Dubas s úsmevom poznamenal, že „toto vieme sľúbiť a aj
dodržať.“

Aj keď zima nedala v tejto sezóne o sebe vedieť, poslanec Michal
Sykora
(nezávislý) požiadal podnik Služba, aby sa pri zimnej
údržbe ciest dôkladnejšie zamerali na „najstrmšiu“ ulicu v meste –
Bankovskú. Vzniká tam totiž problém, že pri slabom posype nie je možné
prechádzať touto ulicou autom.
Obyvateľov bytoviek na ulici akad. Pavlova trápia premnožené holuby na
strechách. Poslanec Vladimír Ivanko (Smer-SD) uviedol, že
pred rekonštrukciou bytoviek sa zdržiavali na strechách a teraz znečisťujú
odtokové rigoly. Vedenia mesta sa opýtal, ako by sa táto situácia dala
riešiť. L. Dubas odpovedal, že budú iniciovať stretnutie s Obvodným
úradom životného prostredia a následne určia spoločný postup.
Milan Pavúk (nezávislý) požiadal mestský podnik Služba
o inštaláciu odpadkových košov v okolí kopca na ulici Hrnčiarskej
určených na psie exkrementy. Navrhol tiež, aby pri platení daní za psa
dostali občania od mesta aj sáčky na tento účel. Takisto dal návrh na
inštaláciu intenzívnejšieho osvetlenia na prechod pre chodcov pri
supermarketoch LIDL a Tesco, kde je zvýšená frekvencia áut i chodcov. Mesto
dá podľa L. Dubasa vypracovať projektovú dokumentáciu na tento účel a
nevylúčil, že táto investícia by mohla byť zahrnutá v prvej úprave
rozpočtu. Náklady na realizáciu osvetlenia odhadol na 4 tis. eur.
Jaroslav Kaščák (Smer-SD) sa informoval, v akom štádiu je
projektová dokumentácia na nové parkovisko na Hrnčiarskej ulici. L. Dubas
vysvetlil, že projekt je pred dokončením, pričom jediným problémom bol bod
napojenia výpustu na mestskú kanalizáciu.
Poslanec Michal Friga (Smer-SD) navrhol vytvoriť otáčaciu
plochu pre autá pri rómskych bytovkách pod Laščíkom. Problém tam vzniká
pre civilné autá, ako aj pre vozidlá polície a rýchlej zdravotnej pomoci.
Vedúci odboru výstavby uviedol, že pred jej realizáciou bude potrebné
vysporiadať pozemky pod plánovanou plochou. Navyše, v tejto lokalite
zaznamenali viacero požiadaviek Rómov na výstavbu domov, preto mesto
zvažuje, akým spôsobom bude v tomto prípade postupovať.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter