Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na pracovnom stretnutí sa zaoberali alarmujúcou dopravnou situáciou v Breznici

Prednedávnom sme sa na stránkach Spektra zaoberali problematickou dopravnou
situáciou v Breznici. Koncom marca sa na obecnom úrade uskutočnilo pracovné
stretnutie, ktorého jediným bodom programu bolo zvýšenie dopravnej
bezpečnosti v obci.

So zástupcami Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Svidník,
Krajského úradu dopravy v Prešove a Investičnej výstavby a správy ciest
Košice, detašované pracovisko Svidník rokoval starosta Breznice Slavomír
Brendza. „Na pracovnom stretnutí sme sa dohodli na niekoľkých
opatreniach, ktoré bezpochyby zvýšia dopravnú bezpečnosť v intraviláne
obce. V zákrutových úsekoch od obecného úradu v smere zo Stropkova na
Vranov n/T (zákruta pri kostole – pozn. red.) osadíme bezpečnostné
zvodidlá pre ochranu chodcov s prerušením vjazdu do troch rodinných domov.
Miestam prerušenia budú prispôsobené aj oblúkové ukončenia. Zvodidlá
budú kopírovať cestné obrubníky. Zameranie bolo vykonané priamo na mieste
pracovníkom IVSC Košice, detašované pracovisko Svidník, pánom
Lacom,“
informoval o jednom z opatrení, ktoré by malo
vyriešiť alarmujúcu situáciu na úseku častých dopravných nehôd. Na
stretnutí sa tiež dohodli, že na začiatku a na konci obce osadia dopravné
značky so zákazom predbiehania pre nákladné vozidlá. Starosta sa ďalej
zaviazal, že obec v úseku od kostola po most zakryje rigol kovovými roštami
a vytvorí tak provizórny chodník, aby ľudia vychádzajúci z kostola
nechodili po okraji cesty. „Budeme žiadať zdroje aj na optický
merač a ukazovateľ okamžitej rýchlosti. Ten umiestnime v miestach
s najvyššou frekvenciou chodcov,“
podotkol S. Brendza a
upresnil aj dohodnuté termíny. „Zvodidlá a značky so zákazom
predbiehania pre motorové vozidlá budú osadené do konca mája, resp. júna a
veríme, že v letných mesiacoch sa nám podarí osadiť aj rošty. Čo sa
týka meračov rýchlosti, termín ich osadenia závisí od schválenia
žiadosti na Ministerstve dopravy SR.“
Starosta je s priebehom
rokovania spokojný, podľa jeho slov vyšli všetky zúčastnené strany
v ústrety požiadavkám obce. „Na pozitívnom vývoji
pracovného stretnutia a následnom riešení dopravnej situácie v obci majú
nemalý podiel aj viaceré médiá,“
dodal na záver.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter