Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na plenéri Františka Veselého prekvapili najmä škôlkári

<p>Minulú stredu sa
v Stropkove uskutočnil jubilejný desiaty ročník Výtvarného plenéra
akademického maliara Františka Veselého. Zúčastnili sa ho deti materských
škôl a žiaci základných škôl v meste. Na rozdiel od predchádzajúcich
ročníkov chýbali malí umelci z Poľska, ktorí na poslednú chvíľu
ospravedlnili svoju neúčasť. Súťažiaci tentokrát hľadali námety priamo
v Stropkove. Práce škôlkárov hodnotila porota v zložení Michal Bujdoš
(predseda), Mgr. Tibor Kubička a Bc. Klára Gombárová (členovia), práce
školákov oceňovali Michal Bujdoš (predseda), Katarína Grusová a Olga
Barburská (členovia).

<p>„Úroveň výtvarných prác bola na veľmi dobrej úrovni,
dočkali sme sa aj niekoľkých prekvapení. Tým prvým bolo, že niektorí
škôlkári nám odovzdali ešte krajšie maľby ako školáci. Tým druhým bol
výber námetov. Hoci sme predpokladali, že väčšina zúčastnených
výtvarníkov si vyberie dominanty Stropkova ako kostol, kaštieľ či
grécko-katolícky kostol, rozhodli sa inak. Maľovali väčšinou prírodu,
cintorín, kaplnku pri kaštieli, ale aj dom, v ktorom žil František Veselý.
Zdôvodňovali to tým, že kostol alebo kaštieľ sú pre nich príliš
náročné témy,“
zhodnotil predseda Michal Bujdoš. Odborná
porota napokon rozhodla o takomto umiestnení:
Materské školy: 1. miesto – Dávid Calko, 2. miesto – Miroslava
Čaklošová, 3. miesto – Ema Slivková,
Cena poroty – Katarína Glinská, Cena vedúceho OŠK – Tamara
Malačinová.
Základné školy a základné umelecké školy: I. kategória: 1. miesto –
Ema Maťašová (CZŠ sv. Petra a Pavla), 2. miesto – Gregor Gonos (ZŠ
Konštantínova), 3. miesto – Rebeka Hybeľová (SZUŠ). II. kategória:
1. miesto -| |Caroline Olivia Cichá (ZUŠ F. Veselého), 2. miesto –
Katarína Sakarová (ZŠ Mlynská), 3. miesto – Alžbeta Bujdošová (ZŠ
Konštantínova). III. kategória: 1. miesto – Terézia Široká (ZUŠ F.
Veselého), 2. miesto – Tomáš Bednárik (ZUŠ F. Veselého),
3. miesto – Jaroslava Bohaničová (ZŠ Mlynská), Cena poroty – Klára
Kizáková (CZŠ sv. Petra a Pavla), Cena vedúceho OŠK – Frederika
Kočišová (ZŠ Konštantínova). Keďže išlo o jubilejný desiaty ročník
podujatia, účastníci plenéra obdržali aj pamätnú medailu. Všetky práce
si môže verejnosť prezrieť v MsK až do konca októbra.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter