Na Piesni pre Svätého Otca predviedli fantastické výkony

<p>Minulý štvrtok sa
v mestskej divadelnej sále uskutočnil sedemnásty ročník speváckej
súťaže katolíckych škôl Košickej arcidiecézy pod názvom Pieseň pre
Svätého Otca. Podujatie, ktoré už tradične organizuje Cirkevná základná
škola sv. Petra a Pavla v spolupráci s farnosťou a mestom Stropkov, začalo
svätou omšou v rímskokatolíckom kostole. Po úvodných príhovoroch sa na
javisku striedali talentovaní speváci z celého regiónu.

<p>V tomto roku sa súťaže zúčastnilo 39 žiakov z 15 škôl, ktorí
v štyroch kategóriach (1. kategória – sólo 6 – 9 rokov,
2. kategória – sólo 10 -12 rokov, 3. kategória – sólo 13 –
15 rokov, 4. kategória – duo 6 -15 rokov) zaspievali celkom
40 piesní. V detskom publiku aj v porote zanechali nezabudnuteľný
umelecký zážitok. Súťaž poctil svojou návštevou aj doc. Dr. Ján
Veľbacký PhD., ktorý po ukončení doktorandského štúdia na Pápežskom
inštitúte posvätnej hudby v Ríme v tomto meste aj pôsobí, taktiež
vyučuje na Teologickej fakulte v Košiciach. Výkony súťažiacich hodnotila
odborná porota v zložení Mgr. Eva Zacharová, Mgr. Monika Kyjovská a Mgr.
Milan Kyjovský. „V celej histórii tejto súťaže si
nepamätáme, aby boli piesne zaspievané na tak vysokej hudobnej úrovni,
najmä v tretej kategórii,“
povedala počas vyhlasovania
výsledkov E. Zacharová. Hostiteľskú Cirkevnú základnú školu sv. Petra a
Pavla reprezentovali Mária Goroľová (4. ročník), Eva Perátová (6.
ročník) a Klára Kizáková (7. ročník). Zo súťaže si odniesli tri
strieborné a jedno bronzové ocenenie.
Výsledky:
I. kategória: Zlaté pásmo – Barbora Hrubovská. Strieborné pásmo –
Dominika Halická, Gabriela Gáborová, Lívia Šinaľová, Mária Goroľová,
Natália Polohová. II. kategória: Zlaté pásmo – Dorota Kolková, Sofia
Gritiersová, Ema Pisarčíková. Strieborné pásmo – Eva Perátová, Júlia
Lichmanová. Bronzové pásmo – Zuzana Pulíková Hrehová, Annamária
Smetanková, Lívia Čelovská, Dáša Gičová, Dominik Lizá. III. kategória:
Zlaté pásmo – Barbora Drotárová, Michaela Lešková, Sona Metyľová,
Natália Blašková, Ráchel Vašková, Barbora Džubalová, Sebastián Kmeť.
Strieborné pásmo – Mária Takáčová, Eva Mária Karľová, Klára
Kizáková, Mária Šimčíková, Nikola Jurašeková. Bronzové pásmo –
Viktória Čelovská. IV. kategória: Zlaté pásmo – Natália Kislanová a
Miroslava Muchová, Natália Blašková a Katarína ždiňáková. Strieborné
pásmo – Soňa Metyľová a Petra Murínová, Gabriela Gáborová a Eva
Mária Karľová, Ema Pisarčíková a Šimon Bogurský. Bronzové pásmo –
Eva Perátová a Klára Kizáková, Júlia Lichmanová a Barbora Džurbalová,
Zuzana Dobrovičová a Annamária Smetanková, Mária Takáčová a Antónia
Nagyová, Dorota Kolková a Mária Nagyová.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter