Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na Piesni pre Svätého otca ocenili zlatom troch Perátovcov

obrazekMinulú stredu sa
v mestskej divadelnej sále uskutočnil 14. ročník speváckej súťaže
Pieseň pre Svätého otca. Hlavným organizátorom podujatia bola Cirkevná
základná škola sv. Petra a Pavla v Stropkove v spolupráci s mestom
Stropkov. Umelecké výkony 34 spevákov zo 14 katolíckych základných
škôl a osemročných gymnázií pozorne sledovala odborná porota v zložení
Mgr. Eva Zacharová (predsedníčka), Mgr. Art. Monika Kyjovská a Mgr. Art.
Milan Kyjovský (členovia).

Súťaž v speve náboženských piesní začala svätou omšou vo farskom
kostole. Liturgiu celebroval Mons. Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD., dekan
Teologickej fakulty Košice, Katolíckej univerzity Ružomberok, asistoval mu
docent spomínanej fakulty Dr. Ján Veľbacký, vdp. dekan Mgr. Ján Švec Bilý
a ďalší kňazi farnosti. V úvodnom príhovore oslovil všetkých
zúčastnených viceprimátor Stropkova Michal Lipinský, v nasledujúcich
chvíľach sa ujal slova doc. Dr. Ján Veľbacký, doma i v zahraničí
uznávaný odborník na sakrálnu hudbu a spev. Riaditeľka usporiadateľskej
školy Mgr. Mária Karašinská, podobne ako jej predrečníci, vyjadrila
presvedčenie o veľkom umeleckom a duchovnom potenciáli mladej generácie.
Súťažilo sa v troch vekových kategóriách a v kategórii duo bez
vekového obmedzenia. Po vypočutí všetkých speváckych výkonov
predsedníčka poroty E. Zacharová skonštatovala, že súťaž má vo
všetkých kategóriách evidentne stúpajúcu úroveň. Na rozdiel od
podobných podujatí, kde sa spravidla udeľujú prvé tri miesta, na Piesni pre
Svätého otca sa súťažiaci umiestňujú v troch pásmach – zlatom,
striebornom a bronzovom. Ani jeden spevák teda neodchádza bez ocenenia.
Trojčlenná porota napokon rozhodla o tom, že v 1. kategórii sa v zlatom
pásme umiestnili Eva Perátová (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov), ktorá sa
zároveň stala laureátom súťaže s pochvalou poroty a Bianka Vožňaková
(CSŠ sv. D. Savia Vranov n/T.). V 2. kategórii ocenili zlatom Barboru
Džurbalovú (CSŠ sv. Cyrila a Metoda Humenné), ktorá sa zároveň stala
laureátom súťaže s pochvalou poroty a domáceho Štefana Peráta (CZŠ sv.
Petra a Pavla Stropkov). V 3. kategórii sa zlatom pásme umiestnila Simona
Perátová (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov), ktorá sa zároveň stala
laureátom súťaže s pochvalou poroty, Laura Zeleniaková (CZŠ sv. Egídia
Bardejov), Mária Kurimská (CZŠ sv. Gorazda Prešov – Solivar) a Zuzana
Vachulová (CSŠ sv. Cyrila a Metoda Humenné). V duách vyhodnotila porota dva
zlaté páry – Lauru Zeleniakovú a Barboru Kertysovú (CZŠ sv. Egídia
Bardejov), ktoré sa zároveň stali laureátmi súťaže s pochvalou poroty a
domácich Štefana a Simonu Perátových (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov).
„Málo je hovoriť – Milujem ťa – ale konkrétnymi skutkami
možno dokázať skutočnú lásku. A vy všetci, drahí moji, ste to dnes
dokázali, pretože ste spievali s láskou, citom a pokorou,“

tieto slová adresovala súťažiacim v závere podujatia predsedníčka poroty
Eva Zacharová.
Za úspechom domácich spevákov stojí Mgr. Štefan Perát, učiteľ CZŠ sv.
Petra a Pavla v Stropkove, ktorý svoje deti Evu a Štefana a neter Simonu na
súťaž pripravoval. Talentovanú trojicu viedol k spevu už počas prvých
rokov školskej dochádzky. „Na CZŠ sme mali už niekoľko
talentovaných spevákov – Mirka Bujdoša, Vierku Gimovú, Mariku
Bujdošovú. Raz týždenne, v pondelok, máme krúžok hudobnej tvorivosti,
tam nacvičujeme piesne či už náboženské, alebo na rôzne vystúpenia. Keď
sa blíži nejaké podujatie, cvičíme aj popoludní, v priebehu voľných
hodín alebo prestávok.“
Na otázku, ako vníma skvelé
umiestnenie troch Perátovcov na Piesni pre Svätého otca, zareagoval:
„Som veľmi rád, že sa takto krásne umiestnili, hoci niekedy si
myslím, že ostatným súťažiacim môže už aj trochu vadiť, že stále
vyhráva Stropkov. Určite však nejde o nejaké uprednostňovanie domácich.
Som rád, že moje deti a neter majú o spev záujem a myslím si, že na
javisku sa stále zdokonaľujú. Ich úspech vnímam aj ako ocenenie svojej
práce.“
Š. Perát vysoko vyzdvihol aj spoluprácu s výbornou
odborníčkou na sólový spev Mgr. Danielou Šlangovou, ktorá sa najmä vo
finálnej fáze významnou mierou podieľa na príprave talentovaných spevákov
na súťaže.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter