Na Palete 2008 prezentovali svoje výtvarné práce umelci z okresov Stropkov a Svidník

Minulý piatok popoludní sa uskutočnilo vyhodnotenie piateho ročníka
okresnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Paleta 2008.

Na výstave sa svojimi maľbami, grafikami, kresbami, plastikami a insitným
umením prezentovali amatérski výtvarníci zo svidníckeho a stropkovského
okresu. Okres Svidník reprezentovalo 19 autorov so 61 prácami a okres
Stropkov 16 autorov s 50 prácami, ktoré hodnotila odborná porota
v zložení akad. mal. Anna Boršovská – Nemcová, Helena Petríková,
pracovníčka Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku a Michal
Bujdoš, výtvarník – grafik, pracovník Odboru školstva a kultúry
Mestského úradu v Stropkove. „Oproti minulým rokom bola
najviac zastúpená grafika, kde nám pribudli grafické práce mladých
začínajúcich autorov, slabšie bola zastúpená maľba a plastika. Chýbali
nám tu hlavne starší autori, ktorí sa pravidelne zúčastňovali na týchto
výstavách, no pribudli nám aj noví mladí autori, pre ktorých je táto
akcia vhodnou príležitosťou predstaviť a konfrontovať svoju tvorbu
s ostatnými autormi. Stretávame sa tu aj s rôznymi výtvarnými
názormi – od tradičného výtvarného prejavu až po hľadanie nového
výtvarného postupu. Nedostatky boli hlavne v adjustácii prác mladých
začínajúcich autorov,“
v krátkosti zhodnotila A.
Boršovská – Nemcová a vysvetlila, že vzhľadom na to, že na krajskú a
celoslovenskú súťaž postupuje každý okres samostatne, porota hodnotila
okres Stropkov a okres Svidník zvlášť. „Za doterajším
vývojom a dnešnými úspešnými výsledkami sa okrem tvorivej práce
amatérskych výtvarníkov skrývajú aj zanietení pracovníci POS vo Svidníku
a Mesto Stropkov – Odbor školstva a kultúry s pracovníkmi MsKS
v Stropkove, ktorí približujú a propagujú tvorbu amatérskych výtvarníkov
širokej verejnosti a zasluhujú sa o propagáciu ich tvorby aj mimo našich
okresov. Podnecujú výtvarníkov k väčšej tvorivosti a suverénnosti pri
propagácii svojej tvorby, čím obohacujú oblasť výtvarného umenia aj
život v meste Svidník a Stropkov,“
dodala na záver akad.
mal. Anna Boršovská – Nemcová.
Výsledky súťaže Paleta 2008:
Okres Svidník:
Kategória A1 – autori nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania –
1. miesto – Peter Bartek (za cyklus troch „Portrétov“), 2. a
3. miesto neudelené.
Kategória B – autori od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním –
1. miesto – Richard Vlček (za triptych „Šachovnicové blues I. II.
III.), 2. a 3. miesto neudelené.
Kategória B1 – autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním –
1. miesto neudelené, 2. miesto – Ján Feňo (za triptych „Jarná
krajina“), 3. miesto – Katarína Grusová (za triptych „Ja a ja“).
Grafika:
Kategória B – autori od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním –
1. miesto – Marcel Červeňak (za triptych „Tulipány“), 2. miesto –
Ivana Pajkošová (za triptych „Šerchan“), 3. miesto – Gabriela
Čičvarová a Dávid Jadviš (za farebný linoryt „Tukany“ a za triptych
„Premeny dňa“).
Počítačová grafika:
Kategória B – autori od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním –
1. miesto – Tomáš Olijár (za prácu „Portrét I.“ a „Portrét
II.“), 2. a 3. miesto neudelené.
Kresba:
Kategória B – autori od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním –
1. miesto – Tomáš Olijár (za triptych „Buď,“ „Alebo“),
2. miesto – Richard Vlček (za kolekciu portrétov), 3. miesto
neudelené.
Plastika:
Kategória B1 – autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním –
1. miesto – Štefan Malík (za reliéf „Milenci“), 2. a 3. miesto
neudelené.
Insitná tvorba:
Kategória C – bez vekového ohraničenia – 1. miesto – Miroslav
Potoma (za kolekciu olejomalieb), 2. a 3. miesto neudelené.
Okres Stropkov:
Maľba:
Kategória A1 – autori nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania –
1. miesto – Anton Kočiš (za kolekciu prác „Svedomie 14“ „Cesta
3“), 2. miesto – Pavol Bujdoš (za práce „Zdena“ „Edita“),
3. miesto – Marek Zajaroš (za prácu „Komunikácia“).
Kategória B – autori od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním –
1. miesto – Katarína Hudačinová (za triptych „Subjektívne zátišie I.
II. III.“), 2. miesto neudelené, 3. miesto – Nikola Varcholíková (za
prácu „Nádej“) a Martin Čečko (za prácu „Expresia“).
Kategória B1 – autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním –
1. miesto – Domicián Križanovský (za práce „Decembrové ráno“
„Jeseň“), 2. a 3. miesto neudelené.
Grafika:
Kategória B – autori od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním –
1. miesto – Katarína Oroszová (za práce „Farebný svet I. Farebný svet
II. a Dvaja), 2. a 3. miesto neudelené.
Kresba:
Kategória A1 – autori nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania –
1. miesto neudelené, 2. miesto – Marek Zajaroš (za perokresby
„Stretnutie“ „Bláznovstvo“), 3. miesto neudelené. Plastika:
Kategória B1 – autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním –
1. miesto Daňo Soóš (za kolekciu plastík), 2. a 3. miesto neudelené.
Insitná tvorba:
Kategória C – bez vekového ohraničenia – 1. miesto – Peter
Mušinský st. (za plastiky „Zakliata hora“ a „Rytier“), 2. miesto
neudelené, 3. miesto – Ján Džavoronok (za plastiku „Starec“).
Textil: Cenu získali s postupom na celoštátnu súťaž a
výstavu ľudového umenia „Tvorivé záujmy človeka“ v Liptovskom
Mikuláši. 1. Anna Šafranková (za paličkované práce „Zlatá maska
faraóna“ „Rímsko-katolícky kostol v Stropkove“), 2. Mária Glinská
(za práce realizované technikou macrame „Starý mlyn“ „Trpezlivý
rybár“), 3. Marta Kavalcová (za maľbu na hodváb – kolekcia prác).
Samorasty: 1. Ján Blanár („Pytliacka trofej“ – samorast).

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter