Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na oslavách 450. výročia Turany nad Ondavou neoficiálne slávili 700 rokov

Uplynulú sobotu,
16. septembra, obec Turany nad Ondavou oslávili svoje 450. výročie prvej
oficiálnej písomnej zmienky o obci. Jubileum je vždy dôvodom na oslavu, na
slávnostnú chvíľu, chvíľu na zastavenie sa a zamyslenie, bilanciu, ale aj
na premýšľanie o budúcnosti.

Starosta obce Ján Jakubov sa prítomným prihovoril a obci k jej jubileu
zaželal „do ďalšej budúcnosti všetko najlepšie, nech ju obchádzajú
vojny, choroby, prírodné katastrofy a iné nešťastia, nech sa stále
rozvíja a napreduje, aby bola plná pozitívnou energiou nabitých a usmiatych
občanov, pre ktorých bude tým najlepším miestom pre život, ktoré
s radosťou bude ich domovom.“
Prostredníctvom videonahrávky svoj osobný pozdrav a prianie obci odovzdala aj
rodáčka Marika Gombitová.
Hoci je rok 1576 považovaný za rok, kedy je o obci Turany nad Ondavou
zachovaná prvá písomná zmienka, história obce je omnoho staršia.
V príhovore starostu odznela práve táto podstatná informácia, ktorou
neoficiálne Turany nad Ondavou nemajú 450, ale 700 rokov.
„Najnovšie historické výskumy ukázali, že k obci sa
vzťahujú doklady o dedine s pomaďarčeným názvom Kekmező, čo
v preklade znamená Modré Pole. Podľa viacerých historických prameňov sa
dedina nachádzala južne od lokality známej ako Hradzisko. Najstaršia známa
písomná zmienka o tejto obci pochádza z roku 1317. Podľa slovenského
historika Ferdinanda Uličného, táto obec ležala v doline strednej Ondavy
medzi Stročínom a Veľkou Domašou, o čom svedčí zemepisné poradie dedín
v listinách z rokov 1317 až 1370. Spresňujúci udaj je v listine z roku
1356, v ktorej je napísané, že dedina Lomné leží západne pred dedinou
Modré Pole. Vychádzajúc z tohto poznatku je možné tvrdiť, že dedina
Turany sú pozostatkom Modrého Poľa, ktoré zaniklo, pravdepodobne
v dôsledku nájazdov bratríkov, v druhej polovici 15. storočia a
obyvatelia tejto dediny založili o niečo južnejšie nové sídlo, známe pod
názvom Turany. Toto pomenovanie sa začína objavovať od začiatku
16. storočia. Napríklad v dokumentoch Štátneho oblastného archívu
v Prešove sa obec spomína už v roku 1506 pod latinským názvom
„possessiones… Thwran“. Následne sa už pravidelne objavuje vo viacerých
historických dokumentoch zo 16. storočia. V tom období boli Turany stredne
veľkou dedinou s roľníckym obyvateľstvom. Od 17. storočia boli Turany
evidované ako malá dedina, ktorá patrila do Stropkovského panstva. Slová
odborníkov teda dokazujú, že obec je oveľa staršia než
450 rokov,“
odznelo v úvode.
Starosta Ján Jakubov v rámci 450. výročia Ďakovným listom ocenil sedem
osobností, ktoré sa nejakým spôsobom pričinili o rozvoj, zviditeľnenie a
šírenie dobrého mena obce.
Za šírenie dobrého mena a propagáciu obce ocenenie získala Marika
Gombitová a ThLic. Viktor Jakubov. Za aktívny podiel na rozvoji obce ocenenie
získali lekári, MUDr. Martin Jakubov a MUDr. Peter Obrimčák, a za obetavú a
tvorivú celoživotnú prácu ocenienie obce získali učiteľky Mária
Jakubová, Mgr. Otília Staničárová a Mgr. Eva Žanonyová.
Slávnostné popoludnie následne pokračovalo v zábavnom duchu. Ako prvý sa
v kultúrnom programe predviedol precíznymi choreografiami Folklórny súbor
Stropkovčan, talentované tanečníčky, speváčky a hudobníci zo Základnej
umeleckej školy Františka Veselého v Stropkove, repertoár krásnych piesní
odznel v podaní speváckeho súboru Stropkovčani. Zlatým klincom sa dá
nazvať vystúpenie vždy legendárne oblečenej Rómky Jožka Jožky, ktorá sa
o pódium rada podelila so zaslúžilou umelkyňou a rodáčkou z neďalekých
Potôčkov Máriou Mačoškovou. Či už Turany v sobotu oslavovali 450. alebo
700. výročie, nič nemení na skutočnosti, že za celé obdobie svojej
existencie sa miestni, rodáci a predkovia, ktorí tu žili, snažili usilovne
budovať a zveľaďovať svoje životné prostredie pre budúce generácie.
„Výročie je nielen obzretím sa do minulosti, ale aj pohľadom
do budúcnosti.“

-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter