Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na opravy poškodených mostov zatiaľ peniaze nie sú

<p>Minulý utorok sa
v Prešove konalo 17. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho
kraja. Schvaľovaná bola aj druhá úprava aktuálneho krajského rozpočtu.
V rámci nej boli schválené dve investície do modernizácie a rekonštrukcie
cestnej siete v okrese Stropkov. Prvou je zhruba 250-metrový úsek medzi
Vyšnou a Nižnou Olšavou za 42 tis. eur.

<p>Rekonštruovať sa bude aj cesta II. triedy medzi Makovcami a Havajom za
173 tis. eur. Z rezervného fondu PSK spevnia a vyasfaltujú účelovú
komunikáciu Buková Hôrka – Gribov. Investícia za vyše 195 tis. eur sa
do aktuálneho rozpočtu presunula z minulého roka. Poslanci schválili aj
financie pre jednu stropkovskú strednú školu. „Pre kapitolu
vzdelávania je v kapitálových výdavkoch v úprave rozpočtu PSK
vyčlenená suma 8 tis. eur na SOŠ, ktorá je určená na prekládku meračov
energie, “
priblížil úpravy rozpočtu týkajúce sa škôl
v okrese poslanec PSK Milan Bzdil.
Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva upozornila poslankyňa
Terézia Potomová (nezávislá) na havarijný stav Šandalského mosta. Mesto,
a osobitne primátora a poslanca PSK Petra Obrimčáka, požiadala, aby bola
oprava mosta zapracovaná do krajského rozpočtu. Primátor reagoval, že pri
jeho najbližšej úprave by sa tak malo stať. Minulý týždeň sa však
oprava do rozpočtu nedostala. „Je pravdou, že most smerom na
Šandal je v zlom stave, na ktorý pravidelne upozorňujem. Zničený je
asfaltový povrch, rímsy a celé mostné teleso preteká. Podľa informácií
od riaditeľa SÚC PSK Vladimíra Kozáka je však v tomto roku potrebné
najprv urobiť kompletnú diagnostiku mosta a následne spracovať projektovú
dokumentáciu na rekonštrukciu. Ak sa to teda v tomto roku bude robiť, tak
asi len v rámci bežných výdavkov,“
uviedol M. Bzdil.
Podľa vlastných slov pravidelne na úrovni PSK upozorňuje na problematiku
zlého stavu mostov v našom okrese. Najvážnejšia situácia je v Krušinci.
Predpokladalo sa, že rekonštrukciu tamojšieho mosta budú realizovať
z eurofondov, no kraj napokon potrebné financie nezískal.
„Rozpočet na rekonštrukciu je cca 1,23 mil. eur. Naplánovaný
je oblúkový most, no keďže kraj bude zrejme musieť rekonštrukciu
financovať z vlastných peňazí, bude potrebné vypracovať novú projektovú
dokumentáciu, ktorá bude finančne menej náročná na
realizáciu,“
vysvetlil M. Bzdil.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter