Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Na opravu zosuvu pri Lomnom zatiaľ peniaze chýbajú

obrazekV stropkovskom okrese
sa nachádza niekoľko úsekov ciest v havarijnom stave. Medzi najkritickejšie
miesta na cestách II. triedy patrí určite čoraz viac sa prehlbujúci zosuv
pôdy pod vozovkou neďaleko Lomného a most ponad Chotčianku pred Krušincom.
V oboch prípadoch sú rekonštrukcie projekčne pripravené a náklady na ich
realizáciu dosiahnu niekoľko miliónov eur.

„Čo sa týka zosuvu pri Lomnom, predmetný úsek je
v havarijnom stave a nezodpovedá požiadavkám na bezpečnú, plynulú a
efektívnu dopravu. Vplyvom poklesu svahu cestného telesa došlo k porušeniu
vozovky trhlinami, k porušeniu jestvujúcich bezpečnostných zariadení –
zvodidiel, čo má za následok obmedzenie dopravy v danom úseku.
V najbližšom období tam bude vykonaná opätovná obhliadka dotknutého
územia a cestári následne požiadajú projektanta o aktualizáciu
navrhnutých riešení v spracovanej projektovej dokumentácii. Pôvodný
rozpočtový náklad na rekonštrukciu sa pohybuje v objeme 1,65 mil.
eur,“
informoval riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Ing.
Vladimír Kozák. Rozsiahla rekonštrukcia mosta pred Krušincom ráta
s objemom 1,25 mil. eur. Po mimoriadnej prehliadke mosta spred dvoch rokov
vyhodnotili jeho stavebný stav v kategórii VI. – veľmi zlý. Pod jeho
deštrukciu sa podpísali aj povodne spred niekoľkých rokov, kedy došlo
k podmytiu spodnej stavby, poklesu opôr, k deformácii a erózii betónu
nosnej konštrukcie. „Financovanie obidvoch stavieb závisí od
finančných zdrojov PSK a podlieha schváleniu Zastupiteľstvom PSK. Kým
nájdeme potrebné finančné zdroje, Správa a údržba ciest PSK zabezpečuje
údržbu uvedeného zosuvu a mosta podľa hodnotenia havarijného stavu
objektov,“
doplnil V. Kozák. Podľa hovorkyne PSK Veroniky
Fitzekovej by sa tieto investičné akcie mali financovať zo štrukturálnych
fondov a pri najbližšej výzve ich kraj plánuje zahrnúť do jedného
z projektov. V rámci kapitálových výdavkov totiž PSK nemá vlastné
prostriedky na financovanie takýchto nákladných akcií.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter