Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na odpustovú slávnosť pripravili projekciu fotografií

<p>Jednou z aktivít, ktoré si pre rok 2015 určili členovia Stropkovského
fotoklubu, bola aj verejná prezentácia ich fotografií v našom meste. Na
klubovom stretnutí začiatkom júna 2015 sme sa v rámci prípravy
8. klubovej výstavy SFK do Humenného zjednotili na myšlienke usporiadať
verejnú produkciu pásiem fotografií v rámci programu Stropkovského
odpustu 2015.</p>

<p>Keď sme oslovili pána dekana Jána Šveca-Bíleho, ten nám našu
myšlienku odobril s tým, že akciu zahrnie do oficiálneho programu odpustu.
Hneď po tom vznikla aj koncepcia celej projekcie. Technickú stránku si
zobrala na starosť M. Koleničová. K dodaným súborom fotografií doplnila
prechody, informačné texty a doprovodnú hudbu. Po dohode s novým
stropkovským pánom dekanom Miroslavom Kyšeľom sa projekcia uskutočnila
v sobotu o 22.30 hod. a tvorila predel medzi večernými omšami. Na
projekciu nám poskytol technické vybavenie OŠK Stropkov. Vzhľadom na
neskorú nočnú hodinu sa projekcii zúčastnilo okolo 100 divákov, ktorí si
mohli pozrieť pásma fotografií v zmysle pozvánky, ktorú sme dali do obehu
6 hodín pred zahájením projekcie. Anton Hričan prezentoval reportáž
z návštevy pána kardinála Jozefa Tomka na stropkovskom odpuste v roku
2011, ďalej bolo prezentované jeho pásmo zo živej krížovej cesty z roku
2013. Magda Koleničová sa prezentovala pásmom „Prvé sväté
prijímanie“ a „Svätenie pásky“. Michal Bujdoš sa predstavil súborom
fotografií zo sviatosti svätého tela, ktorá je známa ako oltáriky. Veľkú
noc, ktorú namaľovala pieskom Eva Aibaz z Ruska prezentoval pásmom
fotografií Vlado Ivanko. Za možnosť prezentácie našich prác ďakujeme obom
našim dekanom.<br>
<strong>Ing. Anton Hričan</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter