Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na odpočte zazneli aj podnety k verejnému osvetleniu

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/52-53-osvetlenie-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Primátor mesta
Stropkov, Ondrej Brendza, po prvom roku vo funkcii v divadelnej sále OŠK pri
MsÚ v pondelok, 14. decembra zorganizoval odpočet spojený s verejnou
diskusiou. Pri poloprázdnej sále odzneli mnohé podnety zo strany občanov
mesta, ktoré sa týkali postrehov a návrhov zefektívnenia života
v Stropkove a okolia.</p>

<p>Pripomienkované boli napríklad záležitosti týkajúce sa zle fungujúceho
mestského rozhlasu, verejného osvetlenia, parkovania pri nemocnici,
opakovaného ničenia trávnikov, vytvárania čiernych skládok či stagnovaniu
stropkovskej televízie. Jedna z otázok, ktorá prišla zo strany verejnosti
bola, či nie je možné rozšíriť verejné osvetlenie smerom na Šandal.
Samotný projekt, ktorý sa momentálne realizuje na pôde mesta, bol
vyhlásený ešte v apríli. Na túto výzvu mesto veľmi rýchlo reagovalo a
v rámci podania projektu muselo spracovať svetelno-technickú štúdiu a
v spolupráci s Energetickým klastrom VÚC Prešovského kraja, pristúpili
k vypracovaniu svetelnej analytickej štúdie. Vtedy už bolo známe, že treba
rozšíriť verejné osvetlenie na ulici Pri rybníku a Čerlínskej, kde
vznikli dva nové rodinné domy. Toto rozširovanie bolo zahrnuté v rámci
podaného projektu, následne bol vyplatený príspevok vo výške 735 000 eur
s tým, že spoluúčasť mesta je 35 000 eur, čo predstavuje 5%. Prednosta
mestského úradu, Stanislav Humeník, ozrejmil podmienky a to, že počas
realizácie projektu ho už nie je možné nejakým spôsobom meniť.
<strong><em>„Sme v štádiu realizácie, kedy je potrebné celý projekt
zrealizovať a vyfinancovať do konca roka. Paradoxne vznikla situácia, že
v súčasnosti viac miest a obcí realizuje tieto projekty a samotný výrobca
týchto svietidiel ich nestíha vyrábať. Ak by sa tento problém nevyskytol,
dnes by sme už mali verejné osvetlenie zrekonštruované a
zmodernizované.“</em></strong> Mesto vie aj o ďalších lokalitách, kde
verejné osvetlenie chýba a sú tam tmavé miesta. <strong><em>„Podľa
finančných možností v budúcnosti bude mesto verejné osvetlenie
rozširovať, ale v rámci tohto projektu to už nie je
možné,“</em></strong> vysvetlil prednosta MsÚ.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/52-53-osvetlenie-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/52-53-osvetlenie-01.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter