Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na ocenenie osobností a kolektívov prišiel rekordný počet návrhov

<p>Do minulej stredy bolo možné doručiť na Mestský úrad návrh na ocenenie
jednotlivcov a kolektívov, ktoré sa zvlášť významným spôsobom
zaslúžili o rozvoj a šírenie dobrého mena Stropkova. Tradícia
slávnostných zasadnutí zastupiteľstva spojených s odovzdávaním ocenení
začala v roku 2004, neskôr sa z každoročného oceňovania prešlo na
dvojročný interval.</p>

<p>Naposledy si sedem osobností a dva kolektívy prevzalo ocenenia v roku
2012, najbližšie slávnostné zasadnutie sa uskutoční začiatkom budúceho
roka.<br>
Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež dostala tentoraz rekordných
24 návrhov, čo je najviac za posledné roky. Medzi navrhnutými sa objavili
mená osobností z oblasti športu, kultúry, spoločenských vied,
podnikateľskej sféry i duchovného života. Nechýbali ani športové,
spoločenské a záujmové združenia pôsobiace v meste. Členovia všetky
návrhy prejednali a zoznam osobností a kolektívov odporučili na prerokovanie
mestskej rade. O tom, kto si v roku 2014 prevezme Ďakovný list, Cenu mesta
alebo sa stane Čestným občanom Stropkova rozhodnú na najbližšom zasadnutí
poslanci mestského zastupiteľstva.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter