Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na ocenenia mesta navrhli Mariku Gombitovú i Daniela Rotha

<p>Po dvoch rokoch sa v januári budúceho roka uskutoční slávnostné
zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s oceňovaním osobností a
kolektívov, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj
mesta a šírenie jeho dobrého mena.</p>

<p>V jednom z predchádzajúcich vydaní Stropkovského Spektra sme
informovali, že v tomto roku zaregistrovala Komisia pre vzdelávanie,
kultúru, šport a mládež rekordný počet návrhov na ocenenia. Občania
mesta ich na MsÚ zaslali spolu 24. Jednotlivé návrhy boli prvotne posúdené
v komisii, následne sa nimi zaoberala mestská rada, ktorej členovia posunuli
do zastupiteľstva spolu 13 návrhov na ocenenia.<br>
Po schválení v poslaneckom zbore by sa najvyššia pocta – udelenie
Čestného občianstva, mala dostať <strong>Doc. PhDr. Jánovi Beňkovi,
DrSc.</strong> – in memoriam za šírenie dobrého mena Stropkova doma
i v zahraničí vydaním knihy Stropkov, monografia mesta. Takisto
<strong>Mons. Dr. Prof. ThDr. PhDr. Stanislavovi Stolárikovi, PhD.</strong> za
šírenie kresťanskej kultúry a dobrého mena mesta i arcibiskupovi
<strong>Jánovi Babjakovi SJ</strong> za šírenie dobrého mena mesta a
zásluhy o rozvoj a zveľaďovanie duchovnej stránky Stropkova a postavenie
nového chrámu gréckokatolíckej cirkvi. Za celoživotné tvorivé výkony a
významné výsledky v umeleckej činnosti a za propagáciu a zviditeľňovanie
Stropkova doma i v zahraničí sa čestnou občiankou stane aj speváčka
<strong>Marika Gombitová</strong>.<br>
Cenu Mesta Stropkov udelí primátor trojici zástupcov podnikateľského
sektora – <strong>Ing. Danielovi Rothovi, Eve Petričkovej a Emilovi
Pecuchovi.</strong><br>
Ďakovný list si prevezmú výtvarník a fotograf <strong>Michal Bujdoš, Oľga
Miščíková,</strong> divadelník <strong>Ing. Ján Uhrík,</strong>
stolnotenisová reprezentantka <strong>Eva Jurková,</strong> boxer
<strong>Peter Šimko</strong> a <strong>volejbalistky Základnej školy na
Mlynskej ulici.</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter