Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na námestie plánujú pridať doplnkové osvetlenie

<p>Slabšou stránkou
nového stropkovského námestia je aj nízka intenzita inštalovaného
osvetlenia. Štrnásť stĺpových svietidiel spolu s bodovými svetlami
zapustenými do dlažby svojim výkonom nedokážu dostatočne osvetliť celú
plochu a námestie v noci pôsobí ponurým dojmom. Vedenie mesta si je tohto
nedostatku vedomé a preto pripravujú inštaláciu dodatočného
osvetlenia.

<p>„Predpokladali sme, že inštalované svietidlá budú svietiť
intenzívnejšie. Ide síce o moderné LED svetlo, ale je dosť chladné a
nevýkonné. Pri tomto type stĺpov však existujú aj alternatívy
s teplejším a výkonnejším osvetlením. Výmena jedného z nich by však
vyšla asi na 900 eur,“
vysvetlil vedúci odboru výstavby MsÚ
Ladislav Dubas. Mesto preto plánuje pristúpiť na lacnejšiu alternatívu
dodatočného osvetlenia. V južnej časti námestia, na hranici III. etapy, by
mali byť inštalované dva 12-metrové stožiare, ktoré by dočasne
osvetľovali celé námestie. „Celá plocha by tak mala byť
rovnomerne osvetlená. Zdroje by mali mať aj variabilnú intenzitu svietenia.
Keď sa bude pripravovať projekt na IV. etapu námestia, určite tam bude
zahrnuté aj výkonnejšie osvetlenie,“
doplnil L. Dubas.
Predbežné náklady na zabezpečenie dvoch stožiarov by mali predstavovať
okolo 3 tis. eur. Inštalovať by ich chceli aspoň do nadchádzajúceho
jarmoku.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter