Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na námestí vykopali zvyšky stáročnej pece

obrazekPri výkopových prácach na
rekonštrukcii kanalizácie na námestí SNP boli asi 30 cm pod asfaltovým
povrchom odkryté zvyšky starej tehlovej pece. Rekonštrukčné práce boli
zastavené a v miestach oproti vchodu do reštaurácie Metro sa už vykonáva
archeologický prieskum. Podľa popisu Ing. arch. Marka Vatehu ide o murovanú
klenbovú pec, ktorá sa nachádza zhruba na úrovni pôvodnej renesančnej
kamennej dlažby.

„V rámci prieskumu, ktorý vedie riaditeľka hanušovského
múzea PhDr. Mária Kotorová Jenčová bude preskúmané najbližšie okolie
pece. Tá je bohužiaľ zničená, pretože lyžica bagra prešla cez jej stred
a zachovala sa len čelná a zadná časť. Osobne ma takýto nález prekvapil,
pretože nemáme poznatky o tom, aby niekde v širokom okolí stála na
námestí taká krásna a pomerne veľká murovaná pec. Preskúmame jej
najbližšie okolie a dúfam, že prídeme na koreň veci,“

popísal zaujímavý nález M. Vateha. Podľa jeho názoru bolo v miestach
dnešného námestia kedysi trhovisko a v mieste nálezu stála budova,
v ktorej sa podávalo jedlo. Pec tiež mohla slúžiť návštevníkom
trhoviska na prípravu jedla.
Archeologický prieskum začal minulý týždeň a postupne sa budú skúmať
vzorky v blízkom okolí nájdenej pece.„Stropkov je zvláštny
aj tým, že pri nájdení historických stôp sa ich funkcia a význam nedá
porovnať s inými lokalitami. Zvyčajne je to totiž tak, že podľa nálezov
v jednej lokalite, vieme porovnať ich funkciu podľa rovnakého nálezu
v inom meste. Stropkov bol pomerne osamotený a aj preto tu nachádzame veci,
ktorých význam si vyžaduje hlbšie skúmanie,“
dodal M.
Vateha.

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter