Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Na námestí je potrebné odkúpiť ešte takmer 5000 m2 pozemkov a rodinné domy

Mesto chce v najbližšom čase požiadať o dotáciu z eurofondov na
rekonštrukciu námestia. Nemá však vykúpené všetky pozemky pod územím,
ktoré by mala rekonštrukcia zahŕňať.

Z tohto dôvodu sa minulý týždeň uskutočnilo na MsÚ stretnutie
s projektantmi, ktorí mali prehodnotiť rozdelenie rekonštrukcie do
jednotlivých etáp. V praxi by to malo znamenať, že projekty sa pripravia
len na tie časti námestia, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Prvá etapa
projektu (cca 660 tis eur) bude zahŕňať rekonštrukciu okolia nových
polyfunkčných domov a mestského parku. V druhej etape by mala byť riešená
časť námestia, na ktorej sa v súčasnosti nachádza parkovisko
s nespevnenou plochou s pokračovaním po Zámockej ulici ku kaštieľu.
„V každom prípade platí, že výstavba námestia je jednou
z dominantných priorít súčasného vedenia a pokiaľ by nedošlo k dohode
s majiteľmi oboch rodinných domov, pristúpime k projektu a podaniu
žiadosti o pridelenie nenávratného príspevku aj za súčasných okolností.
Proces rokovaní je stále živý, pričom veríme, že nám podarí dopracovať
k obojstrannému konsenzu,“
uviedol nedávno hovorca MsÚ
Imrich Makó.
Pozemky, na ktorých sa má stavať v prvej a druhej etape má mesto vo svojom
vlastníctve. Na tretiu a štvrtú etapu zatiaľ peniaze žiadať nemôže.
V centrálnej zóne námestia ostáva vykúpiť 19 pozemkov v celkovej
rozlohe 4990 m2. Na týchto pozemkoch stoja aj štyri rodinné domy. Mesto ich
majiteľom rozposlalo listy, v ktorých ponúklo cenu vo výške 1,5 násobkom
hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom. Podľa našich
informácií však zatiaľ žiadny z majiteľov na ponuku nezareagoval. Keď
sme sa niektorých z nich pýtali, ako hodnotia doterajšie rokovania
o odkúpení ich nehnuteľností, radšej sa nevyjadrovali. Mesto chce,
pochopiteľne, odkúpiť nehnuteľnosti čo najvýhodnejšie. Na druhej strane
sa niet čo čudovať ani ich majiteľom, keď chcú za svoj roky zveľaďovaný
majetok adekvátnu finančnú náhradu. Precedensom, ktorý hrá proti
samospráve je v tomto prípade odkúpenie zničenej budovy bývalej pivárne
od stropkovského podnikateľa Jána Paraniča za 6 miliónov korún. Pri
predaji v máji 2007 si J. Paranič (majiteľom budovy sa stal len asi mesiac
pred predajom) navyše dokázal vyjednať preňho nesporne výhodné výmeny
vlastných pozemkov (a priestorov mestských WC) za mestské. Majitelia
nevykúpených nehnuteľností však nie sú podnikatelia a nie sú ani
dostatočne tvrdí na to, aby mesto prinútili jednať rovnako ako v prípade
odkúpenia pivárne. Ak chcú teda predstavitelia mesta ušetriť na výkupe,
mali sa vyhnúť transakcii v roku 2007 a teraz by mali o poznanie
jednoduchšiu situáciu pri vyjednávaní. Dnes však majiteľov domov nemôžu
tlačiť do podmienok, ktoré v minulosti zjavne obišli.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter