Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na modernizáciu hasičských staníc vyčlenili 930 tis. eur

obrazekStropkovskí hasiči sa
môžu tešiť na vynovené priestory stanice. Začiatkom roka uspelo Krajské
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove so 14 projektmi na
rekonštrukciu hasičských staníc. Zo štrukturálnych fondov EÚ získalo
8,6 mil. eur. Z tejto sumy poputuje zhruba 400 tis. eur (12 mil. korún) do
Stropkova.

Cieľom rekonštrukcie a modernizácie je vytvorenie vyhovujúcich
hygienických podmienok a tepelnej klímy v existujúcom objekte stanice na
zabezpečenie bezproblémového výkonu služby. Časť prostriedkov bude
využitá na zníženie energetickej náročnosti objektu a zabezpečenie
požiadaviek ochrany prírody pri prevádzkovaní hasičskej stanice.
„Vymenená bude nevyhovujúca strešná krytina a celý objekt
bude zateplený. Vďaka prístavbe budú rozšírené garáže, v ktorých je
umiestnená špeciálna hasičská technika. Na druhom nadzemnom podlaží sa
zväčší vnútorný výcvikový priestor a vytvorí sa priestor pre nové
sprchy, odpočiváreň a plynovú kotolňu. Predpokladaný začiatok
rekonštrukcie stropkovskej stanice je september 2010,“

priblížil kpt. Ing. Peter Krajňák z KR HaZZ Prešov. Projekt chváli aj
veliteľ 18-člennej stropkovskej posádky kpt. Jozef Mydla. V uplynulom
období sa podarilo významne obnoviť vozový park hasičov a vďaka
pripravovanej rekonštrukcii bude v okrese aj z priestorového hľadiska
moderne vybavená hasičská stanica. „Do garáží bude po novom
viesť skĺz a po ich rozšírení budú nainštalované aj nové automatické
vráta. Modernizovaný bude tak exteriér, ako aj interiér celej budovy.
Pracovné podmienky našich hasičov sa výrazne skvalitnia,“

vysvetlil J. Mydla.
Vďaka ďalšiemu z projektov na zlepšenie infraštruktúry nekomerčných
záchranných služieb príde na rekonštrukcie starých hasičských staníc do
Havaja a Bžian po 265 tis. eur (spolu 16 mil. korún). V týchto obciach
vzniknú po ich realizácii nové stanice so stálymi posádkami. Podľa
informácií starostu Bžian Miroslava Fečka by rekonštrukčné práce mali
začať v najbližšom období, zo strany obce už bola adresovaná aj
požiadavka na nové hasičské vozidlo.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter