Na miestne komunikácie pôjde v tomto roku 8,5 mil. korún

Keďže mestský rozpočet na rok 2008, ktorý bol schvaľovaný v závere
minulého roka bol vo vzťahu k investičným akciám charakterizovaný ako
výhľadový z dôvodu, že v decembri 2007 ešte neboli známe všetky
vstupy do príjmovej časti, na poslednom zasadnutí zastupiteľstva schválili
poslanci jeho prvú úpravu.

„Vďaka predaju majetku mesta (nebytové priestory v dome
služieb a pod.) nám stúpli kapitálové príjmy. Tieto peniaze budeme spätne
investovať do opráv a údržby v meste. Mestský rozpočet je vyrovnaný a vo
výške zhruba 204 mil. korún. Príjem z predaja majetku je na úrovni asi
17 mil. korún. “
informoval prednosta MsÚ Metod Burák. Mesto
plánuje v tomto roku investovať do výstavby miestnych komunikácií
7,1 mil. a na asfaltové úpravy komunikácií je v rozpočte takmer 1,4 mil.
korún. Opravené budú vnútorné priestory v novej časti MsÚ, miestne
komunikácie pri hoteli Tokajík, ulica Nábrežná a komunikácia pri Byhose
i chodník pri bytovke 18+5 na ulici Hlavnej (od predajne šperkov po očnú
optiku). Za 330 tis. korún budú opravené komunikácie, ktoré určí Komisia
pre územný rozvoj, investície a výstavbu. Podľa slov jej predsedu Andreja
Senaja (KDH) už členovia komisie vytypovali niektoré lokality, ktoré si
vyžadujú rekonštrukciu. „V aktuálnom mestskom rozpočte sú
vyčlenené peniaze na spracovanie projektových dokumentácií – na
výstavbu polyfunkčných domov na námestí, na výstavbu námestia, na
realizovanie zmien a doplnkov k územnému plánu. V maximálnej možnej miere
chceme mať pripravené projektové dokumentácie, aby sme v prípade výziev
mohli hneď podávať projekty,“
doplnil M. Burák.
Mesto sa bude uchádzať o prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na
kompletnú rekonštrukciu ZŠ na Hrnčiarskej ulici. V rozpočte je zahrnutá
čiastka vo výške 950 tis. korún, ktorá predstavuje 5%-nú spoluúčasť
mesta na financovaní projektu rekonštrukcie. Na rozvoj mestských športovísk
pôjde v tomto roku z rozpočtu okolo 3,4 mil. korún (ihriská v ZŠ na
Mlynskej a Konštantínovej).
Na asanáciu budov na Námestí SNP je vyčlenených 450 tis. korún. Za pol
milióna bude obnovený hradný múr z východnej a južnej strany kaštieľa.
Realizácia by mala postupovať podľa schválenej projektovej dokumentácie
s tým, že na vybudovanie telesa hradného múru bude použitý lomový kameň
získaný z asanácií objektov na Námestí SNP.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter