Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na mesiac knihy pripravili zaujímavé sprievodné akcie

Na marec mesiac knihy pripravili pracovníci Mestskej knižnice v Stropkove
niekoľko zaujímavých akcií. Tou prvou bolo slávnostné posedenie spojené
s kultúrnym programom pri príležitosti MDŽ.

Hneď druhého marca sa žiaci troch stropkovských základných škôl
stretli s Viliamom Bartušom z lesoochranárskeho združenia VLK a
s ochranárom Kamilom Soóšom na prednáške pod názvom Prechádzky našou
prírodou. „Na 15. marec sme naplánovali obvodné kolo Vansovej
Lomničky a 22. marca sa v knižnici uskutoční autorská výstava Andrey
Strambovej zo Svidníka pod názvom Maľované na hodváb. V rámci týždňa
knihy pripravujeme na 25. marca Čitateľský maratón. Na rozdiel od minulého
roka, keď sa ho zúčastnili iba tri dedinské školy z okresu, tento rok by
som chcela pozvať aj tie ostatné, pretože Čitateľský maratón sa u detí
stretol s veľkým ohlasom,“
povedala vedúca Mestskej
knižnice v Stropkove Ľudmila Antošová a pokračovala: „24.
marca budeme mať v spolupráci s Literárnym klubom pri ZŠ na Mlynskej ulici
súťažné odpoludnie. Koncom marca si urobíme aj besedu o J. C. Hronskom a
na 29. marec pripravujeme v spolupráci s miestnou organizáciou Matice
slovenskej okresnú vedomostnú súťaž Kráľ čitateľov. Keďže tohto roku
si pripomíname 90. výročie narodenia Andreja Sládkoviča, pripravili sme aj
literárne pásmo pod názvom Velikáni ducha.“
Mesiac knihy
uzavrie tvorivá dielňa pod názvom Kraslice pre potešenie, ktorú pracovníci
knižnice pripravujú taktiež v spolupráci s MO MS. Jednotlivé techniky tu
budú prezentovať výtvarníci – matičiari a svoju zručnosť si budú
môcť vyskúšať aj deti stropkovských škôl.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter