Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na medzinárodnej konferencii sa venovali rozvoju cestovného ruchu v regióne

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-konferencia-03.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />V dňoch 20. a
21. mája sa v hoteli Ondava uskutočnila medzinárodná konferencia pod
názvom Pamiatky UNESCO v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve – ich
súčasný stav a perspektívy rozvoja. Zúčastnili sa na nej slovenskí a
poľskí odborníci, zástupcovia konkrétnych pamiatok, predstavitelia
samospráv.</p>

<p>Sprievodcovia na podujatí prezentovali jednotlivé pamiatky, ich obnovu,
plánované zámery a možnosti ich realizácie. Konferencia sa uskutočnila
v rámci projektu, ktorý Regionálna rozvojová agentúra vo Svidníku
realizuje v spolupráci s poľským partnerom Starostwo Powiatowe w Brzozowie.
<strong><em>„Hlavným cieľom mikroprojektu je zvýšenie turistickej
atraktivity slovensko-poľskej prihraničnej oblasti a vytvorenie východiska
pre ďalšie rozvojové projekty týkajúce sa ochrany a zachovania kultúrnych
a prírodných skvostov zapísaných v Zozname dedičstva UNESCO, propagácia
pamiatok zapísaných v Zozname svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO nachádzajúcich sa v Prešovskom kraji a v Podkarpatskom
vojvodstve, zlepšenie toku informácií o pamiatkach UNESCO nachádzajúcich
sa v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve v duchu zásady – ľudia
ľuďom, s dôrazom na mladú generáciu, a tiež posilnenie priamych
kontaktov, vzájomná spolupráca a výmena skúseností medzi zainteresovanými
subjektmi pôsobiacimi na Slovensku a v Poľsku,“</em></strong> ozrejmila
finančná manažérka RRA vo Svidníku Gabriela Bilaninová. Na konferencii
mali svoje zastúpenie Starostwo Powiatowe Brzozów, Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego Rzeszów, Gmina i miasto Dukla, Miasto Sanok, Mesto
Stropkov, Mesto Svidník, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Regionálna
rozvojová agentúra Horný Spiš Kežmarok, Regionálna rozvojová agentúra
Domaša Stropkov a Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou.
Stretla sa tu približne päťdesiatka účastníkov, dvadsať z nich
pricestovalo do Stropkova z Poľska.<br>
Na tomto fóre sa rozoberali aj témy súvisiace s rozvojom cestovného ruchu
s využitím pamiatok UNESCO v okrese Stropkov a Svidník.
<strong><em>„V rámci projektu bol vydaný propagačný materiál Pamiatky
UNESCO v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve, ktorý dostali aj
účastníci konferencie,“</em></strong> podotkla G. Bilaninová. Projekt je
spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a
štátneho rozpočtu prostredníctvom VÚC Prešov v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-konferencia-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-konferencia-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-konferencia-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-konferencia-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-konferencia-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-konferencia-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter