Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na konci roka 2018 pracovalo viac ako štvrť milióna dôchodcov

Ako vyplýva zo štatistických údajov Sociálnej poisťovne, v decembri
2018 si popri poberaní dôchodkovej dávky privyrábalo viac ako 250 tisíc
dôchodcov. Väčšina z nich popri práci dostávala starobný dôchodok a
ďalších stotisíc bolo poberateľmi invalidného dôchodku.
Najviac pracujúcich dôchodcov bolo v pozícii zamestnanec (144 179),
dohodár (73 414) a živnostník/SZČO (19 645). Ostatní mali súbeh
viacerých zamestnaní, najčastejšie išlo o súbeh zamestnanca a dohodára
(12 959) a zamestnanca a SZČO (2 075), resp. im dôchodkové poistenie
v Sociálnej poisťovni vzniklo na základe dobrovoľného poistenia.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter