Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na Koncerte víťazov 2008 ocenili najlepších gymnazistov

Deň pred koncom školského roka sa v divadelnej sále mesta Stropkov
uskutočnil Koncert víťazov, na ktorom ocenili najúspešnejších gymnazistov
v školskom roku 2007/2008.

Študenti a pedagógovia so záujmom sledovali vystúpenia mladých
hudobníkov a recitátorov a ich výkony odmeňovali nielen potleskom, ale aj
hlasnými ováciami. Po ocenení tých najlepších sa slova ujal riaditeľ
stropkovského gymnázia RNDr. Jaroslav Mikita, ktorý v slávnostnom
príhovore okrem iného povedal: „Vážení kolegovia, milí
študenti. Každoročne sa stretávame v tomto čase, aby sme hudbou a
umeleckým slovom ukončili blížiace sa ukončenie školského roka, aby sme
ukázali tváre tých študentov, ktorí nás a seba úspešne reprezentovali.
Pri dnešnej slávnostnej chvíli sa teda nebudeme obzerať, čo majú iní, ale
skúsime sa obzrieť, čo sme v uplynulom školskom roku dosiahli my. Asi
najdôležitejšie je, že 84 našich absolventov, tých, ktorých výsledky
priviedli k maturitnému stolu, úspešne zmaturovalo. Škola skúšala vaše
sily, vytrvalosť a trpezlivosť. Určite ste často nadávali nad stratou času
v snahe vniknúť do podstaty nejakého ťažkého predmetu. Pritom ste však
mnohí nepostrehli, že dnešná škola vás nechce naučiť iba mechanicky
memorovať určité zákonitosti, škola vám chce rozvinúť všetky vaše
pozitívne vlastnosti a schopnosti, ktoré ste dostali do vienka pri príchode
na tento svet. Profil nášho absolventa je človek vedomostne vzdelaný,
jazykovo a informačne gramotný, ale i duchovne zakotvený. Ak sa teda
zhodujeme študenti i vyučujúci v tom, kam smerujeme, nie je až také
dôležité miesto, ale naplnená cesta poznania. Niektorých z vás ovládla
lenivosť, o ktorej je známe, že je neoddeliteľná chuť odpočinúť si
ešte skôr, ako sa človek unaví. Prijmite predsavzatie pre budúci školský
rok, rozhodnite sa, kde pridáte a v čom sa zlepšíte, aby ste v konkurencii
so svojimi spolužiakmi zaujali také miesto, aké vám podľa vlastného
uváženia patrí. Verte, že zo všetkého najviac vyčerpáva nečinnosť.
V tomto školskom roku opäť sme zorganizovali poznávacie zájazdy do Prahy,
Osvienčimu a Krakova, výlety do blízkeho i vzdialenejšieho regiónu.
Navštívili nás priatelia z Dánska a my sme preukázali pri príprave a
realizovaní stretnutia s nimi svoju ústretovosť a pohostinnosť. Všetkým
pedagógom, ale aj študentom, ktorí reprezentovali našu školu v zahraničí
i na Slovensku a na všetkých školských kolektívnych akciách,
ďakujem.“
Krátko pred záverečnou piesňou sa so všetkými
prítomnými ďakovnou rečou rozlúčila aj moderátorská dvojica – Martina
Lehocká a Martin Ľuberda.
Ocenení študenti: Predmetová komisia biológie,
chémie a telesnej výchovy: za 1.miesto na OK a 2. miesto na KK Hliadok
mladých zdravotníkov –
Katarína Baraníková, Denisa
Hecková, Veronika Obrimčáková, Matej Sahajda, Patrik Stenčík

(všetci P.A), Nikola Čorbová (SP.A) za
2. a 3. miesto na KK v plávaní,
Anna
Dyľová
(1.B) za 2. miesto na KK a 10. miesto na
Majstrovstvách SR v šachu. Predmetová komisia matematiky, fyziky,
informatiky a geografie: Geografická olympiáda OK
Slavomíra
Cichá
(P.A) – 1.miesto, Matúš
Prokopič
(T.A) – 1.miesto, Súťaž Čo vieš o hviezdach
OK
Daniel Tarbaj (Q.A) – 1.miesto,
Pytagoriáda OK –
Matúš Prokopič
(T.A) – 1.miesto, Veronika Fabiánová
(T.A) – 2.miesto, Matematická olympiáda OK – Matúš
Kokinda
(P.A) – 2.miesto, Diana
Maruščáková
(S.A) – 2.miesto, Matúš
Prokopič
(T.A) – 1.miesto, Medzinárodná súťaž
Matematický klokan –
Lýdia Macková
(2.B) – 21.miesto v SR vo svojej kategórii, za odmenu získala aj
10-dňový pobyt v Nemecku. Predmetová komisia spoločensko-vedných
predmetov:
Martina Gemzíková (T.A) –
1. miesto na OK HK a 3. miesto na KK HK v prednese prózy v Starej
Ľubovni,
Jana Potomová (3.A) –
1. miesto na OK HK, ocenenie na KK HK za umelecký prednes,

Dávid Timan (3. A) – za účasť na národnom
kole Modelový európsky parlament,
Ivana
Braslavská
(SP.A), Zuzana
Michrinová
(3.B) a Ján Paľa
(SP.A) – za 2. miesto na celoslovenskom kole Mladý Európan,
Jana Kasardová (3.B) – za účasť na
celoslovenskom kole Olympiády ľudských práv,
Tomáš
Senaj
a František Hurný
(obaja SX.A ) – za účasť na celoslovenskom projekte NATO ALIANTE.
Predmetová komisia cudzích jazykov:
Lenka
Poľaková
(Q.A) – 2. miesto KK ONJ,
Monika Čepová (2.A) – 4. miesto KK ONJ,
Marek Burák (OK.A) – 4. miesto KK ONJ,
Anna Herillová (4.A) – 3. miesto KK ORJ,
Tomáš Senaj (SX.A) – 4. miesto KK ORJ,
Certifikát Cisco –
Radoslav Paľa a
Martin Kačmár.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter