Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na karnevale v „domčeku“ sa v maskách zabávali klienti aj zamestnanci

<p>Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú karnevaly, na ktoré sa
v našich končinách tešia najmä deti. Jeden veľmi vydarený pripravili pre
svojich klientov aj zamestnanci Domu detí Božieho milosrdenstva.</p>

<p>Uskutočnil sa 3. februára a zabávalo sa na ňom 16 detí z domova
sociálnych služieb a denného stacionára, ku ktorým sa pripojili aj žiaci a
učitelia špeciálnych tried CZŠ sv. Petra a Pavla. Hoci ten svoj karneval už
absolvovali, s radosťou sa pripojili ku klientom DDBM, pretože v tomto
objekte prebieha ich výučba. Je už tradíciou, že do masiek sa odievajú aj
zamestnanci zariadenia.<br>
<strong><em>„Našou snahou je, aby sme aj cez túto aktivitu pôsobili na
klientov ako jednotný kolektív zamestnancov zariadenia, zároveň im išli
príkladom pri príprave masiek a v neposlednom rade ich v rámci programu aj
takto zabavili,“</em></strong> ozrejmila riaditeľka DDBM, n. o. Stanislava
Hubáčová. Akcia trvala celé dopoludnie, nebola núdza o zaujímavé
tanečné kreácie, masky sa predviedli v plnej paráde, spestrením boli
rôzne súťaže pre klientov i zamestnancov a pre každého účastníka
pripravili organizátori občerstvenie i odmeny. Všetky akcie a s nimi
spojené činnosti si v „domčeku“ zabezpečujú vo vlastnej réžii, pri
rozsiahlejších aktivitách prizývajú na výpomoc dobrovoľníkov. Ako nám
povedala Stanislava Hubáčová, snažia sa byť všestranní.
<strong><em>„O hudbu sa nám postarala kolegyňa Ivanka, ale aj panie
učiteľky zo špeciálnych tried,“</em></strong> podotkla. Na parkete sa
objavili tanečnice i tanečník z Lúčnice, dvaja kuchári, modrá pani,
čarodejník, mačka, lekárka, úžasný bol aj poľovník. Masky si klienti
pripravili doma spoločne s rodičmi. Zamestnanci, dobrovoľníčka a
praktikantka sa tento rok prezliekli za domorodkyne. Spodný odev si zabezpečil
každý zvlášť, sukne a ostatné ozdoby im na prianie vyrobila ich dvorná
krajčírka Anka Berežná. Do súťaží sa zapájali klienti aj zamestnanci a
najviac sa zabavili pri prenášaní suchého hrachu na lyžiciach. Ten totiž
nie a nie ostať tam, kde mal. <strong><em>„U nás sa masky nehodnotia, lebo
víťazné sú všetky. Dôležité je, že klienti sa spoločne zabavia,
karneval je veľmi vhodnou príležitosťou. Každú takúto aktivitu
odmeňujeme drobnými vecnými cenami a sladkosťami, ak ich príležitostne
dostaneme od sponzorov. Čo je však pre nás najviac potešujúce – naši
klienti nikdy odmeny zvlášť neočakávajú, vždy sa najviac tešia
z aktivít samotných,“</em></strong> dodala s úsmevom riaditeľka
„domčeka“.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/07-ddbm-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/07-ddbm-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/07-ddbm-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/07-ddbm-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/07-ddbm-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/07-ddbm-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter