Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na kamerový systém získali 15 tisíc eur

<p>V Stropkove by malo čoskoro pribudnúť desať nových bezpečnostných
kamier. Podľa vyjadrenia prednostu MsÚ Ivana Klebana bolo mesto úspešné
v projekte Bezpečný Stropkov, vďaka ktorému získa samospráva peniaze na
vytvorenie dispečerského pracoviska Mestskej polície.

<p>„V januári sme zareagovali na výzvu Ministerstva vnútra na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov
v oblasti prevencie kriminality. Vypracovali sme projekt, ktorého cieľom je
zvýšenie bezpečnosti na území mesta, ochrana majetku mesta a fyzických a
právnických osôb, zníženie počtu priestupkov a trestných
činov,“
informoval prednosta. Za 15 tisíc eur nainštalujú
otočné CCTV kamery so zoomom a funkciou Day – Night. Napojené budú na
nový dispečing. V rámci plnenia zmluvy so spoločnosťou Antik,
prevádzkovateľom miestnej telekomunikačnej siete, získa mesto
10 monitorovacích kamier, ktoré budú súčasťou bezpečnostného
systému.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter