Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na jubilejných Krídlach túžby ocenili aj klienta DSS Stropkov

<p>V Prešovskom samosprávnom kraji sa v tomto roku po jubilejný piatykrát
konalo slávnostné odovzdávanie ocenení predsedu PSK v sociálnych
službách – Krídla túžby. Traja laureáti si prevzali ceny na veľkej
scéne Divadla Jonáša Záborského 15. októbra z rúk Petra Chudíka.
O ocenených v troch kategóriách rozhodli členovia Komisie sociálnej pri
Zastupiteľstve PSK.<br>
V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb cenu spomedzi dvoch nominácií
získal Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí,
ktorý vytvára pre prijímateľov príjemné domáce prostredie a zároveň sa
vďaka členstvu v Združení sociálneho turizmu prezentuje viacerými
aktivitami aj navonok. Návrh na ocenenie zaslali zamestnanci a prijímatelia
sociálnej služby.<br>
V kategórii zamestnanec zo zariadenia sociálnych služieb si Krídla túžby
spomedzi šiestich nominovaných odniesla Beáta Ondrejová z Domova sv.
Dominika v Petrovanoch, ktorá v zariadení pôsobí ako vedúca
ošetrovateľského úseku od novembra 2011. Jej pričinením zariadenie
získalo zdvižné zariadenie, polohovacie postele, antidekubitné matrace a
podložky a iné pomôcky na zlepšenie poskytovania sociálnych služieb.
Veľmi účinne komunikuje aj s príbuznými poberateľov sociálnych služieb
a často napomáha k zmierneniu napätia v rodinách. Návrh na ocenenie
poslala Zuzana Vozárová, riaditeľka Domova sv. Dominika v Petrovanoch.<br>
V kategórii prijímateľ v zariadení sociálnych služieb si cenu spomedzi
štyroch nominovaných prevzal Dušan Vretenár z Domova sociálnych služieb
v Stropkove. Klientom zariadenia je 1. apríla 2003. Pre zariadenie je
veľkým prínosom, pretože všetok svoj voľný čas trávi na vstupnej
bráne, ktorú otvára dodávateľom, osobným vozidlám, zamestnancom
i návštevám. Svojou prácou plnohodnotne zastúpi zamestnanca a práca je
preňho zmyslom života. Návrh na ocenenie podali zamestnanci DSS.<br>
Koncert Krídla túžby priamo nadväzuje na tradíciu prehliadky deň bez
bariér, ktorého sedem ročníkov pripravil PSK v rokoch 2003 až
2009. Pridanou hodnotou, ktorá má zamestnancov i prijímateľov motivovať,
je práve udeľovanie ocenení.<br>
Prešovskému galakoncertu Krídla túžby predchádzali tri lokálne koncerty.
Zúčastnili sa na nich verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych
služieb z PSK nielen aktívne svojimi vystúpeniami, ale aj pasívne ako
diváci. Vo Vyšnom Kazimíri sa 18. júna zúčastnilo 14 poskytovateľov
z okresov Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina. V areáli Spišského
salaša v Spišskom Podhradí sa 26. júna uskutočnila prehliadka 12-tich
vystúpení pre okresy Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa.
Tretia prehliadka, na ktorej vystúpilo osem účinkujúcich, sa konala
2. júla v priestoroch Parku mieru v Giraltovciach pre okresy Bardejov,
Medzilaborce, Stropkov a Svidník.<br>
Najzaujímavejšie vystúpenia postúpili na veľkú scénu DJZ, kde sa dnes
prezentovali zariadenia z Vranova nad Topľou, Prešova, Ľubice, Brezovičky,
Starej Ľubovne, Giraltoviec, Svidníka a zo Stropkova.<br>
Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
27 zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú služby pre 2 200
prijímateľov sociálnej pomoci.<br>
<strong>Veronika Fitzeková, hovorkyňa PSK</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter