Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na jarmoku vystúpia „chrobáci“ z Backwards

<p>V poradí osemnásty stropkovský jarmok sa v tomto roku uskutoční
v dňoch 3. až 5. augusta. Ako obvykle bude umiestnený na ulici Hlavnej a
Námestí SNP, s uličkou remesiel v mestskom parku. Vedúci Odboru výstavby
MsÚ Ladislav Dubas však vo svojej správe predkladanej na posledné rokovanie
mestského zastupiteľstva upozornil, že v súvislosti s pripravovanou
rekonštrukciou cesty I. triedy v Šarišskom Štiavniku by mesto nemuselo
dostať povolenie na uzávierku Hlavnej ulice.

<p>„Celá osobná i kamiónová doprava od Svidníka bude
presmerovaná cez mesto Stropkov. Takéto navýšenie intenzity hlavne
nákladnej dopravy by obchádzkové komunikácie cez Bokšu a ulicu Matice
slovenskej nezvládli. Ak by sme nedostali povolenie, bolo by potrebné riešiť
umiestnenie jarmoku do inej lokality,“
vysvetlil L. Dubas.
Slovenská správa ciest zatiaľ nestanovila presný termín spomínanej
rekonštrukcie, no podľa dostupných informácií by sa k nej malo pristúpiť
až po tunajšom jarmoku. Nič by teda nemalo brániť tomu, aby sa
18. ročník konal na Hlavnej a Námestí SNP.
Organizátori budú môcť v tomto roku rátať s nižším rozpočtom na
jarmok ako po minulé roky. V rámci druhej úpravy mestského rozpočtu bol
príspevok mesta na zabezpečenie podujatia (vrátane kultúrnych podujatí) pri
prvej úprave znížený z 20 na 15 tisíc eur. Z toho je desaťtisíc
určených na kultúrny program, ktorý vyplnia hlavne domáce súbory.
„Vo večerných hodinách budú po oba jarmočné dni vystúpenia
populárnych skupín, ktorých výber v súčasnosti prebieha. Súčasťou
programu budú vystúpenia súborov z družobných miest z Poľskej republiky.
Plánujeme osloviť aj sponzorov, ktorí by nám prispeli na zatraktívnenie
programu,“
informoval poslancov L. Dubas. V tomto roku by mala
byť headlinerom jedného z jarmočných večerov košická skupina Backwards,
jedna z najúspešnejších svetových formácií interpretujúcich hity
legendárnych Beatles.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter