Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Na Hviezdoslavovom Kubíne predviedli recitátori veľmi kvalitné výkony

<p>Minulý štvrtok sa v priestoroch stropkovského kaštieľa uskutočnilo
okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Jej poslaním je prehlbovať
literárne poslanie, rozvíjať tvorivosť, jazyk, reč a pestovať vzťah
k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote. Svoje recitátorské umenie tu
predviedli žiaci základných a stredných škôl z okresu Stropkov. Odborná
porota mala vzhľadom na veľmi vyrovnané výkony recitátorov náročnú
úlohu rozhodnúť o končenom umiestnení. Poďakovanie teda patrí nielen
jej, ale aj pedagógom, ktorí svojich žiakov a študentov na túto súťaž
pripravujú.

<p>Odborná porota napokon rozhodla o takomto umiestnení: 1. kategória –
poézia: 1. miesto – Samuel Zápotocký (ZUŠ F. Veselého), 2. miesto –
Kristína Vargová (ZŠ Mlynská), 3. miesto – Timea Veselská (ZŠ
Konštantínova) a Laura Šlangová (CZŠ sv. Petra a Pavla). I. kategória –
próza: 1.miesto – Ema Baníková (ZŠ Mlynská), 2. miesto – Šimon
Rusinko (CZŠ sv. Petra a Pavla), 3. miesto – Zuzana Vasilenková (ZŠ
s MŠ Havaj) a Tamara Michrinová (ZŠ Konštantínova). II. kategória –
poézia: 1. miesto – Jana Oroszová (ZUŠ F. Veselého), 2. miesto –
Laura Volčková (CZŠ sv. Petra a Pavla), 3. miesto – Alžbeta Bujdošová
(ZŠ Konštantínova). II. kategória – próza: 1.miesto – Viktória
Dubasová (ZUŠ F. Veselého), 2. miesto – Adam Bujdoš (ZŠ
Konštantínova), 3. miesto – Paula Rusnáková (ZŠ Mlynská) a Alena
Malaťáková (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov). III. kategória – poézia:
1. miesto – Frederika Šlangová (CZŠ sv. Petra a Pavla), 2. miesto –
Norbert Čabala (ZUŠ F. Veselého), 3. miesto – Bibiána Bujdošová (ZŠ
Konštantínova). III. kategória – próza: 1.miesto Diana Khwaja (ZUŠ F.
Veselého), 2. miesto – Timea Gojdičová (ZŠ s MŠ Bukovce),
3. miesto – Lucia Mačugová (ZŠ Konštantínova), 3. miesto –
Viktória Harmadová (CZŠ sv. Petra a Pavla). IV. kategória – poézia:
1. miesto – Klaudia Petrová (Gymnázium Stropkov), 2. miesto – Veronika
Fabiánová (ZUŠ F. Veselého), 3. miesto – Branislav Sebastian Bučko
(SOŠ Stropkov). IV. kategória – próza: 1. miesto – Kamila Paličková
(ZUŠ F. Veselého), 2. miesto – Viktória Lehocká (Gymnázium Stropkov).
Víťazi prvej až tretej kategórie postupujú na krajskú súťažnú
prehliadku do Starej Ľubovne, ktorá sa uskutoční 12. 4. 2013. Víťazi
štvrtej kategórie postupujú na krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína, ktoré
sa uskutoční vo Svidníku.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter