Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na hromadný odber prišlo osem prvodarcov

<p>Minulý piatok sa
v Stropkove v rámci Valentínskej kvapky krvi uskutočnil ďalší hromadný
odber v réžii Národnej transfúznej stanice Prešov. Najvzácnejšiu
tekutinu darovalo 36 darcov, z toho 8 prvodarcov. O krátke zhodnotenie
priebehu Valentínskej kvapky krvi sme požiadali MUDr. Mikuláša Hudáka
z NTS Prešov.

<p>„Odbery sa robia v prostredí zodpovedajúcom hygienickým
štandardom a odberovým kritériám. NTS má k dispozícii vlastné aparatúry
odberových súprav, tlakomer, prístroj na zisťovanie hodnoty hemoglobínu
v krvi, takže v podstate sú pri týchto hromadných odberoch vytvorené
podobné podmienky, ako priamo v NTS. Okrem zisťovania hodnoty hemoglobínu,
merania krvného tlaku a fyzikálneho vyšetrenia robíme u viacnásobných
darcov aj porovnanie hodnôt z predchádzajúceho odberu, u prvodarcov aj
anamnézu. Kompletné vyšetrenie krvi sa robí až priamo na našom
pracovisku,“
uviedol. Osobitnú pozornosť venujú pracovníci
NTS prvodarcom. Snažia sa na nich pozitívne psychologicky vplývať a
v prípade, že sa prvodarca na tento krok necíti, alebo je pod veľkým
tlakom, radšej ho z odberu vyradia. MUDr. Hudák vysvetlil, ako sa krv
následne spracováva. „Z krvi sa vyrobí koncentrát červených
krviniek. Na rozhraní krvi a plazmy je malá vrstvička krvných doštičiek,
ktoré sa zjednotia od štyroch, piatich darcov a vyrobí sa koncentrát
krvných doštičiek. Potom ostáva plazma, ktorá je ďalej farmaceuticky
spracovaná.“
Podotkol, že pre zdravých ľudí nepredstavuje
darcovstvo žiadne riziko a objektívne u nich nedochádza k zhoršeniu
zdravotného stavu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter