Na hromadný odber prišlo osem prvodarcov

<p>Minulý piatok sa
v Stropkove v rámci Valentínskej kvapky krvi uskutočnil ďalší hromadný
odber v réžii Národnej transfúznej stanice Prešov. Najvzácnejšiu
tekutinu darovalo 36 darcov, z toho 8 prvodarcov. O krátke zhodnotenie
priebehu Valentínskej kvapky krvi sme požiadali MUDr. Mikuláša Hudáka
z NTS Prešov.

<p>„Odbery sa robia v prostredí zodpovedajúcom hygienickým
štandardom a odberovým kritériám. NTS má k dispozícii vlastné aparatúry
odberových súprav, tlakomer, prístroj na zisťovanie hodnoty hemoglobínu
v krvi, takže v podstate sú pri týchto hromadných odberoch vytvorené
podobné podmienky, ako priamo v NTS. Okrem zisťovania hodnoty hemoglobínu,
merania krvného tlaku a fyzikálneho vyšetrenia robíme u viacnásobných
darcov aj porovnanie hodnôt z predchádzajúceho odberu, u prvodarcov aj
anamnézu. Kompletné vyšetrenie krvi sa robí až priamo na našom
pracovisku,“
uviedol. Osobitnú pozornosť venujú pracovníci
NTS prvodarcom. Snažia sa na nich pozitívne psychologicky vplývať a
v prípade, že sa prvodarca na tento krok necíti, alebo je pod veľkým
tlakom, radšej ho z odberu vyradia. MUDr. Hudák vysvetlil, ako sa krv
následne spracováva. „Z krvi sa vyrobí koncentrát červených
krviniek. Na rozhraní krvi a plazmy je malá vrstvička krvných doštičiek,
ktoré sa zjednotia od štyroch, piatich darcov a vyrobí sa koncentrát
krvných doštičiek. Potom ostáva plazma, ktorá je ďalej farmaceuticky
spracovaná.“
Podotkol, že pre zdravých ľudí nepredstavuje
darcovstvo žiadne riziko a objektívne u nich nedochádza k zhoršeniu
zdravotného stavu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter