Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na farmárskych trhoch môžu predávať aj súkromné osoby

<p>Na prvých farmárskych trhoch v Stropkove ponúkalo domáce produkty len
minimum predajcov. Ďalšie by sa mali uskutočniť už 17. novembra, preto sme
zisťovali, aké podmienky predaja musia spĺňať.

<p>„Nariadenie vlády SR č. 360/2011 ustanovuje hygienické
požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov
rastlinného a živočíšneho pôvodu, dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov
konečnému spotrebiteľovi. Malé množstvá prvotných produktov musia
pochádzať z vlastnej produkcie, chovu, výlovu, farmy alebo činnosti
prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie činností ustanovených týmto
nariadením osobitne zaregistrovaný podľa zákona o veterinárnej
starostlivosti a zákona o potravinách na príslušnej RVPS. V prípade, že
u spotrebiteľa, ktorý si zakúpil napríklad mäsový výrobok na trhovom
mieste došlo k vzniku ochorenia a do anamnézy u lekára uviedol, že
konzumoval uvedený mäsový výrobok, RVPS vie na základe spomínanej
registrácie dôsledne zabezpečiť vysledovanosť takéhoto predajcu a zistiť,
či boli splnené základné podmienky výroby mäsového
výrobku,“
ozrejmil riaditeľ Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správy vo Svidníku MVDr. Michal Zozuľák. Upozornil, že
u predajcov živočíšnych komodít nesmie byť prerušený chladiarenský
reťazec. Zo strany mesta teda musí byť zabezpečený prívod elektrickej
energie a pitná voda. Pri dodávaní malého množstva prvotných produktov
rastlinného pôvodu musí byť zachovaná ich bezpečnosť, kvalita a
výživová hodnota. „Za malé množstvo sa považuje napríklad
predaj do 2000 kg zemiakov, do 500 kg hlúbovej zeleniny, do 2000 kg kapusty,
do 200 kg plodovej zeleniny, do 50 kg koreňovej zeleniny, do 100 kg
cibuľovej zeleniny, do 1000 kg jadrového ovocia, do 500 kg kôstkového
ovocia, do 100 kg bobuľového ovocia, do 10 kg bylín, do 20 kg pestovaných
húb,“
upresnil Zozuľák. Predávaná zelenina a ovocie musia
byť celé, zdravé, nenapadnuté hnilobou alebo inak poškodené, čisté, bez
škodcov, bez poškodenia spôsobeného škodcami, ktoré napádajú dužinu,
bez nadmernej povrchovej vlhkosti, bez cudzieho pachu a chuti. Od predajcov,
ktorí chcú na farmárskych trhoch ponúkať napríklad dopestované ovocie,
zeleninu, vajíčka či ďalšie komodity, sa nevyžaduje registrácia na RVPS,
stačí, keď svoju účasť nahlásia organizátorovi, v tomto prípade mestu
Stropkov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter