Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na farebné experimenty nových fasád mesto nemá dosah

<p>Čoraz viac bytových
domov v meste prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Obnovované sú spoločné
priestory, menia sa okná, budujú nové vstupy do domov. Najbadateľnejšou
zmenou sú nové fasády, často hýriace farbami od výmyslu sveta. Aj
v Stropkove púta pozornosť niekoľko obytných blokov, ktorých nové
farebné stvárnenie neraz vyvoláva vlnu diskusií v rámci bytového
spoločenstva i širokej verejnosti. Mesto však podľa slov vedúceho Odboru
výstavby MsÚ Ladislava Dubasa v súčasnosti nemá kompetencie ako ovplyvniť
farebné riešenie zatepľovaných panelákov.

<p>Obnova bytového fondu má dve úrovne. Ak nedochádza k zásahu do nosnej
konštrukcie objektu, povolenie samosprávy nie je potrebné. Pri komplexnej
obnove bytoviek, vrátane zateplenia, už do celého procesu vstupuje aj mesto
prostredníctvom stavebného úradu, ktorý vydáva stavebné povolenie.
„Zjednodušene povedané, farebné riešenie je na vkuse
projektantov. Aj keď treba povedať, že všetko sa deje po konzultácii so
spoločenstvami vlastníkov bytov. Určite by sa však malo zohľadniť, aby bol
objekt aj farebne vhodne zakomponovaný do okolitého prostredia. Nie vždy je
to však pravidlom a potom nám vznikajú farebné anomálie, ako vidieť aj na
niektorých bytovkách v Stropkove. Na druhej strane by však bolo veľmi
zložité zamietnuť stavebné povolenie len na základe toho, že sa nám
nepáči navrhovaná farba,“
uviedol L. Dubas. Pri samostatne
stojacich obytných blokoch teda mesto nepripomienkuje farebný odtieň novej
fasády. Iná situácia je v prípadoch, kedy je rekonštruovaný dom
súčasťou väčšieho stavebného celku. Nedávno sa na mesto obrátili
zástupcovia bytovky na nároží ulíc Krátka a Chotčanská (oproti
kláštoru redemptoristov). Na klasickom paneláku plánovali v rámci
rekonštrukcie zatepľovať a takisto zmeniť rovnú strechu na sedlovú.
Bytovka je však spojená s ďalšími, architektonicky inak riešenými
blokmi, preto mesto usmernilo žiadateľov, aký spôsob renovácie zvoliť.
„Hoci sa jedná o samostatné spoločenstvo, ide o veľký
monoblok bytov, ktorý je rozdelený len evidenčne. Pokračovanie strechy, ako
aj farebnosť teda musí byť prispôsobené ostatným častiam stavebného
celku. žiadateľov sme teda požiadali o vizualizáciu, ktorú následne
posúdi príslušná komisia zastupiteľstva,“
vysvetlil L.
Dubas.
Väčšie právomoci v tomto smere by mala samospráva v prípade, ak by
rekonštrukcia prebiehala v lokalite, ktorá je súčasťou schválenej
územnej zóny (podobne ako na Námestí SNP). L. Dubas nevylúčil, že mesto
v budúcnosti pristúpi k jej architektonickému stvárneniu napríklad na
ulici Hrnčiarskej, kde je v súčasnosti väčšina fasád v pôvodnom stave.
Následne by spoločenstvá pri rekonštrukciách museli rešpektovať farebné
odtiene zahrnuté v architektonickom riešení zóny.
„V súčasnosti teda nemáme ako ovplyvniť výber farieb na
sídliskách. V meste nie je ani útvar hlavného architekta, ktorý by mal
takéto činnosti usmerňovať. Môj osobný názor je, že jednotlivé
spoločenstvá by mali zodpovedne pristupovať k voľbe farieb, odporúčal by
som skôr jemnejšie odtiene pastelových farieb,“
dodal L.
Dubas.
Zaujímavý prípad nastal nedávno v jednom z rekonštruovaných blokov,
ktorý už počas prebiehajúcich prác pútal pozornosť okoloidúcich.
Problém nastal v tom, že finálna podoba fasády bola svojvoľne zmenená a
líšila sa od pôvodného architektonického návrhu. A keďže farebné
stvárnenie je súčasťou projektu, v tomto prípade došlo k jeho
nedodržaniu a následným problémom pri kolaudácii stavby. Ako celá
záležitosť dopadla, nebolo v čase našej uzávierky známe.
Ako L. Dubas uviedol na záver, mesto víta ak šedé paneláky dostávajú
živšie farby, problém však nastáva v prípadoch, kedy estetika a cit pre
minimálny zásah do okolia idú do úzadia a priestor dostávajú farebné
experimenty. Spoločenstvám by preto odporúčal využitie jemných odtieňov
pastelových farieb, ktoré by neboli v kontraste s okolitou
architektúrou.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter