Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na cintoríne poškodili starý agát

Areál starej časti cintorína dotvárajú aj nádherné staré agáty.
Minulý týždeň nás p. Andrejko zo Stropkova upozornil na skutočnosť, že
jeden z nich niekto poškodil.

Priamo na mieste sme zistili, že asi štyridsať centimetrov nad zemou je
kmeň jedného z mohutných agátov po celom obvode obrezaný, zrejme
reťazovou pílou, asi do hĺbky dvoch centimetrov. O poškodení stromu sme
upovedomili aj prednostu Obvodného úradu životného prostredia Michala
Malinu. „Je zakázané poškodzovať stromy a rastliny. Pokiaľ je
páchateľom fyzická osoba, môže jej byť uložená pokuta do výšky
3 000,- Sk. O tomto prípade sa dozvedáme až od vás, takže ešte nemám
dostatok informácií, aby som ho mohol posúdiť. Každopádne vec prešetríme
na mieste a budeme postupovať v zmysle zákona,“
povedal nám
v krátkom telefonickom rozhovore. Pracovník OÚŽP, ktorý vec následne
prešetroval, skonštatoval: „Po obvode agátu vo výške cca
40-50 cm nad zemou bol pílkou urobený zárez do kôry. Ostatné štruktúrne
vrstvy kmeňa neboli prakticky poškodené, takže je predpoklad, že tento
zásah nezanechá na drevine stopy. Tiež možno konštatovať, že nebola
znížená stabilita dreviny, pretože narušená bola len najvrchnejšia –
nenosná vrstva kmeňa.“
Podľa názoru odborníka z odboru
lesníctva ide v o tzv. krúžkovanie. „Keďže sa živiny
nachádzajú priamo pod kôrou, takýmto rezom sa prakticky prerušia kapiláry
a tým pádom aj prívod živín do stromu. Následkom toho opadajú vetvy,
strom vysychá, až napokon odumrie úplne,“
vysvetlil a dodal:
„Je nepochybné, že páchateľovi išlo v tomto prípade
o zničenie stromu.“
Zároveň pripustil, že pokiaľ zárez
nie je dostatočne hlboký a nenarušil kapiláry, strom má šancu tento
deštrukčný zásah prežiť. Čas ukáže, či starý agát tzv. krúžkovaniu
odolá. Trvá totiž niekoľko rokov, kým poškodený strom úplne vyschne.

obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter