Na chovateľskej prehliadke sa objavilo aj niekoľko raritných trofejí

<p>V dňoch 21. až 24. marca sa v spoločenskej sále Mesta Stropkov
uskutočnila 16. chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí. Výsledky
svojej celoročnej práce na nej prezentovali členovia poľovníckych
združení spadajúcich pod okres Stropkov.

<p>„Prezentáciou trofejí ulovenej zveri v uplynulej sezóne
približujeme verejnosti nielen lovecké úspechy, ale najmä to, ako plníme
chovateľské zámery, ako sa nám selektívnymi zásahmi darí zvyšovať
početnosť zveri, jej kvalitu a či dožičíme zveri dožiť sa kulminácie
veku, aby poskytla silnú trofej a odovzdala v ruji aj kvalitu genofondu
ďalšej populácii. Dnes sa už nedáva poľovníkovi otázka, koľko zvierat
ulovil, ale akú má trofej. Zvyšovanie kvality trofejí, ktoré sú vizitkou
kvality genofondu, je naša úloha v súčasnosti
i v budúcnosti,“
ozrejmil význam podujatia predseda OPK Dr.
Štefan Gima.
Na chovateľskú prehliadku bolo predložených 76 kusov jeleních trofejí a
fotodokumentácie z dvoch jeleňov. Bodovú hodnotu na udelenie zlatej a
striebornej medaily nedosiahla žiadna trofej, bronzovú medailu dosiahlo
dvanásť trofejí, čo predstavuje 15,4 percenta z celkového počtu
ulovených jeleňov. Ide o výrazný kvalitatívny pokles oproti predošlému
roku. Členovia hodnotiacej komisie jednoznačne konštatovali, že hoci sa
loví viac jeleňov, s kvantitou nerastie aj kvalitatívny podiel medailových
trofejí. Čo sa týka srnčej zveri, na chovateľskú prehliadku bolo
predložených všetkých 65 trofejí. Ani jedna nebola posúdená ako
nesprávny odstrel. Bodovú hodnotu na udelenie zlatej a striebornej medaily
nedosiahla žiadna trofej, bronz získala jedna. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom došlo k veľmi výraznému poklesu kvality
trofejí. Pred hodnotiacu komisiu bolo predložených aj 18 diviačích
trofejí. Zlatú ani striebornú medailu nezískala žiadna, bronzovú štyri,
čo predstavuje len 22 percent medailových jedincov z celkového počtu
ulovených. Člen hodnotiacej komisie Karol Špilár uviedol, že v porovnaní
s minulým rokom je kvalita predložených trofejí o niečo nižšia, čo
pripisuje aj na vrub skutočnosti, že v niektorých združeniach boli zmenené
normované kmeňové stavy a lovilo sa tam menej. „Túto poľovnú
sezónu hodnotíme ako dobrú, nebol zaznamenaný žiaden prípad porušenia
povinností alebo prekročenia vekových tried, takže podľa výsledkov sa
zdá, že disciplína poľovníkov je na dobrej úrovni. Tohto roku sa v okrese
ulovilo aj päť vlkov, čo svedčí o tom, že vlčia populácia sa
zväčšuje. Zrejme z dôvodu krízy bolo ulovených menej jeleňov
poplatkovým odstrelom,“
zhodnotil. Ukázal nám aj niekoľko
vývinových anomálií u jeleňov. „Máme tu aj raritné
trofeje. Tento jeleň v druhej vekovej triede má trvalú deformáciu
púčnice. Každý rok by nasadil nový deformovaný paroh. V ďalšom prípade
mal jeleň poškodený paroh len počas rastu. Zrejme k tomu došlo pri nejakom
náraze alebo kolízii, následkom čoho sa mu nevyvinul tak ako druhý. Prestal
rásť. Ale keby ho zhodil, na budúci rok by mu už narástol normálny
paroh.“

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter