Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na benefičnom vianočnom koncerte obdarovali zdravotne postihnutých ľudí

obrazekSviatočnú atmosféru
v meste umocnil piatkový vianočný benefičný koncert pod názvom Vianočný
čas. Publiku sa predstavila tanečná skupina H and H Dance Group, žiaci
hudobného odboru ZUŠ F. Veselého, detský spevácky zbor Maľovaný svet,
v scénke o zvieratkách účinkovali žiaci zo ZŠ na Konštantínovej ulici,
kúsok pravej zimy priniesli na javisko tanečnice zo ZŠ na Mlynskej ulici.
V podaní Petry Bučkovej zazneli populárne Tri oriešky pre Popolušku
ozvláštnené scénickým tancom.

Publikum si mohlo vypočuť Komorný zbor pri ZUŠ, ale aj hru na zobcovej
flaute či Last Christmas v podaní speváckeho tria. Prvú časť programu
uzavreli mažoretky z ABC CVČ. V ďalšej časti sa predstavili žiaci
tanečného odboru ZUŠ tancom Zima, v nasledujúcich chvíľach zaznela
pieseň v podaní žiakov zo ZŠ na Hrnčiarskej ulici, symbolický list
Ježiškovi priniesli do divadelnej sály deti z MŠ Matice slovenskej. Sálou
sa rozliehal spev, hra na priečnu flautu, diváci sledovali aj tanec pod
názvom Uspávanka pre Ježiška v podaní žiakov ZŠ na Mlynskej ulici.
Sviatočne naladenému publiku prišli zavinšovať a zaspievať koledy aj
klienti Domova sociálnych služieb v Stropkove či deti z Rómskeho
komunitného centra. Po štvorručnej hre na klavír sa divákom Vianočnou
rozprávkou prihovorili deti z Domu detí Božieho milosrdenstva. Vianočný
pozdrav priniesli do Stropkova aj Mali Lubatowianie, hostia z Poľska.
Mozaiku vystúpení dotvárala aj Detská ľudová hudba, ktorá doprevádzala
detský spevácky zbor Maľovaný svet. V ich podaní zazneli piesne
Počúvajte nové chýry a Dobrá novina, nasledoval sólový spev s hudobným
sprievodom. Vrcholom vianočného benefičného koncertu bolo odovzdávanie
symbolického šeku s výťažkom zo vstupného, ktorý prevzal predseda
Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Stropkove
Milan Drobňák. Suma, ktorú sa podarilo vyzbierať, predstavovala čiastku
170 eur. Krásne gesto smerom k zdravotne postihnutým deťom urobilo
občianske združenie Ohnivé srdce lásky a Rómske komunitné centrum. Pre
deti zo ZO SZZP pripravili vianočné balíčky, ktoré odovzdali Milanovi
Drobňákovi, aby ich po skončení koncertu rozdal. Prostriedky na tento účel
daroval stropkovský rodák Ing. Jozef Dušan Hric. Pred posledným číslom
kultúrneho programu moderátorka Martina Lehocká zaželala všetkým
prítomným krásne prežitie Vianoc. Záver patril Zboru sv. Cyrila a Metoda,
v podaní ktorého si diváci vypočuli vianočne ladené piesne. Tou celkom
poslednou bola slávna Tichá noc.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter