Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Myšlienka charitatívneho projektu pomohla aj neziskovej organizácii v Stropkove

Po prvom ročníku úspešného
projektu KiK Tvár roka, sa spoločnosť opäť rozhodla podať pomocnú ruku
tým, ktorí ju potrebujú. Táto silná empatická myšlienka prerástla do
realizácie charitatívneho projektu, v rámci ktorého mali minuloročné
finalistky možnosť podporiť jednotlivcov alebo rodiny v rôznych regiónoch
Slovenska, ktoré sa nepriazňou osudu ocitli v ťažkej životnej
situácii.

Minuloročný projekt KiK Tvár roka bol nielen úspešný, ale zároveň pre
mnohých zmysluplný. Z ôsmich finalistiek si porota vybrala víťazku
s najinšpiratívnejším príbehom. „V rámci spomínaného
projektu sme na Slovensku, ale aj v Čechách hľadali iniciatívne mladé
ženy, ktorých vonkajšia krása nie je ich jedinou prednosťou. Omnoho
dôležitejší je ich motivujúci a odhodlaný prístup k životu, ako aj
snaha pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej
situácii,“
hovorí o minuloročnom projekte Martin Šatný,
konateľ spoločnosti KiK.
Práve minuloročná súťaž prispela k tomu, že následná spolupráca
finalistiek a spoločnosti vyústila do realizácie charitatívneho projektu
zameraného na pomoc tým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
Pomocnú ruku sa rozhodla podať aj Kristína Kšonžeková, jedna
z finalistiek súťaže KiK Tvár roka, ktorá si ako projekt pomoci vybrala
zariadenie z miesta, odkiaľ pochádza. „Dom detí Božieho
milosrdenstva je nezisková organizácia, ktorá sa stala útočiskom detí a
dospelých s mentálnym, ale aj telesným postihnutím. Zariadenie zabezpečuje
nielen včasnú diagnostiku, rehabilitáciu a fyzioterapiu, ale zároveň pre
všetkých pacientov poskytuje aj sociálnu prevenciu, poradenstvo, vzdelávanie
a výchovu, ktorá je v mnohých prípadoch náročná,“

hovorí Kristína, minuloročná finalistka súťaže KiK Tvár roka.
Kristíne sa vďaka charitatívnemu projektu s podporou spoločnosti KIK
podarilo nakúpiť vhodné predmety a pomôcky, ktoré sú počas prevádzky
zariadenia dennodenne využívané, no kvôli vyššiemu počtu pacientov sú
zároveň nedostatkovým materiálom. „Vďaka charitatívnemu daru
od spoločnosti KiK sa nám podarilo nakúpiť deky, uteráky, utierky, ale aj
farbičky, materiál na dekorovanie a rôzne pomôcky do tvorivých dielní.
Všetky tieto predmety zamestnancom centra uľahčia každodennú prácu, a
zároveň umožnia naplno sa venovať aktivitám, ktorými deťom s rôznymi
zdravotnými postihnutiami pomáhajú nielen formovať predstavivosť a jemnú
motoriku, ale hlavne spríjemnia ich čas strávený v centre,“

dopĺňa Kristína, ktorá činnosť zariadenia už roky sleduje ako úspešný
projekt.
-aj-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter