Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

MV SR upozorňuje: Neodkladajte vybavenie či aktiváciu elektronického občianskeho preukazu, vyhnete sa tak stresu z čakania v závere roka

Na vybavenie alebo aktiváciu občianskeho preukazu s elektronickým čipom
ostáva už len čosi vyše mesiaca. Tým, že v auguste 2016 podľa zákona
o e-Governmente Slovenská republika odštartovala proces aktivácie
elektronických schránok, firmy zapísané v obchodnom registri budú od
1. januára 2017 na komunikáciu a doručovanie úradných dokumentov
využívať výlučne e-schránku. V súvislosti so začiatkom používania
elektronických schránok pre štatutárov firiem a poverených zástupcov
platný právny stav vyžaduje na prístup a používanie takejto schránky buď
použitie občianskeho preukaz s elektronickým čipom a osobným
bezpečnostným kódom (BOK) alebo dokladu o pobyte cudzinca s elek. čipom a
osob. bezpečnostným kódom (BOK). Bude teda nevyhnuté, aby právnická osoba
zabezpečila pravidelné kontrolovanie obsahu e-schránky a aby na tento účel
štatutár alebo aspoň jeden poverený, t.j. splnomocnený zástupca
právnickej osoby disponoval niektorým z dokladov a bezpečnostným osobným
kódom BOK.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter