MUDr. Aladár Šaláta, CSc. predstavil svoju najnovšiu knihu

<p>Minulý piatok sa
v mestskej knižnici uskutočnilo milé stretnutie. Konala sa tu totiž beseda
s autorom knihy Príbehy spod Ondavskej Vrchoviny MUDr. Aladárom Šalátom,
CSc., ktorý mal k mestu Stropkov vždy blízky vzťah, mal tu mnoho priateľov
a známych.

<p>Jeho poviedky vychádzajú z reálnych udalostí a rozhodol sa ich vydať
knižne najmä preto, aby ostali zachované pre budúce generácie.
V kultúrnom programe v réžii ZUŠ F. Veselého zazneli tóny akordeónu,
účastníci besedy si mohli vypočuť aj ukážky z prezentovanej knihy.
Samotný autor si v krátkom príhovore zaspomínal na obdobie viažuce sa
k príbehom z knihy, na svoje lekárske začiatky vo Svidníku, ale aj na
množstvo ďalších udalostí súvisiacich s našim regiónom. Jeho pútavé
rozprávanie si publikum vypočulo s veľkým záujmom a na konci ho ocenilo
potleskom. My len pripomenieme, že MUDr. Aladár Šaláta, CSc. je
minuloročným víťazom našej Súťaže o najlepší príspevok do novín.
Začiatkom tohto roka si od nás prevzal ocenenie za sériu poviedok o živote
v našom regióne v minulosti.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter