Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Možno už v tejto sezóne sa bude opäť lyžovať

<p>S nadchádzajúcou zimnou sezónou sa opäť dostáva do centra pozornosti
osud lyžiarskeho areálu v meste. 40-ročný vlek obsluhujúci dve najdlhšie
zjazdovky doslúžil už v roku 2007, kedy revízori nepovolili jeho ďalšiu
prevádzku a rekonštrukcia či kompletná výmena by boli v našich
podmienkach finančne neúnosné a vzhľadom na prírodné podmienky
i nerentabilné.

<p>Prevádzkovateľ areálu, TJ Slávia, sa preto zameral na možnosti finančne
prijateľnejšej modernizácie malého 200-metrového vleku neďaleko
turistickej chaty. Ani tento vlek nie je v súčasnosti prevádzkyschopný, no
jeho sfunkčnenie je s veľkou pravdepodobnosťou reálne.
„V máji tohto roku sme dali mestu Stropkov návrh na riešenie
situácie v lyžiarskom areáli. Je tam rozvrhnutá postupnosť krokov, ako
oživiť lyžovanie v meste. V prvej etape by išlo o sfunkčnenie
jestvujúceho vleku, druhá etapa ráta s jeho predĺžením až
o 200 metrov,“
priblížil Valentín Smolko z TJ Slávia.
Z hľadiska nákladov je pravdepodobné, aby sa do blížiacej sa zimy podarilo
zrealizovať časť prvej etapy. TJ Slávia oslovila výrobcu lyžiarskych
vlekov spoločnosť Tatralift Kežmarok. Technologická modernizácia
jestvujúceho vleku bola rozpočtovaná na zhruba 10 tis. eur. Táto suma
zahŕňa osadenie novej traťovej podpery, bezpečnostný komplet tzv.
stoptlačidiel, nové vlečné zariadenie, montáž i revíziu. V roku
2007 revízni technici skonštatovali, že pozdĺžny profil jestvujúceho
vleku je potrebné doplniť o jednu podperu. V dolnej časti je vlečné lano
príliš vysoko, hore zasa nízko.
TJ Slávia získala začiatkom novembra sponzorský príspevok od spoločnosti
Alpha Medical, a.s., vo výške 2500 eur. Aj keď ide „len“ o štvrtinu
sumy rozpočtovanej na kompletnú rekonštrukciu, V. Smolko po rokovaniach
s Tatraliftom predpokladá, že vlek by sa dočasne mohol sfunkčniť aj za
túto sumu. „Nebola by realizovaná traťová podpera, ktorá
stojí okolo 4 tis. eur. Za 2500 eur by sme chceli odstrániť nedostatky
zistené pri revízii v roku 2007, zabezpečiť bezpečnostné stoptlačidlá a
samozrejme vykonať revíziu, na základe ktorej by nám bolo prevádzkovanie
lyžiarskeho vleku povolené. V prípade priaznivých snehových podmienok by
sa v Stropkove dalo lyžovať dokonca aj pri umelom
osvetlení,“
zhrnul V. Smolko. Svoje požiadavky adresovala TJ
Slávia spoločnosti Tatralift. V súčasnosti očakávajú odpoveď, či za
peniaze, ktoré majú k dispozícii, bude možné uviesť vlek do
prevádzkyschopného stavu. V. Smolko je aj na základe predbežných rozhovorov
optimista.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter