Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Motoristi sa sťažujú na búchajúce poklopy kanálov

<p>Motoristi sa sťažujú, že po prejazde cez poklopy kanálov na Hlavnej
ulici to vyzerá, akoby jazdili po koľajniciach. Sú totiž uvoľnené a hýbu
sa. Pýtajú sa, ako mienia kompetentní tento problém riešiť. S touto
otázkou sme sa obrátili na PR zástupcu spoločnosti VVS, a. s. Mgr. Martinu
Bubelíniovú.

<p>„Dňa 14. 6. 2012 bolo našimi zamestnancami zistené, že na
Hlavnej ulici v Stropkove dva kanalizačné poklopy po prejdení automobilom
búchajú. Ďalej bolo zistené, že po prejdení cez mrežu na uličnom vpuste
sa zopakuje podobný zvuk. Dovolím si poznamenať, že uličné vpusty nie sú
v správe VVS, a. s. Košice Závod Svidník, ale v správe Slovenskej správy
ciest. V roku 2010 bola vykonaná oprava cesty I. triedy 1/15 v meste
Stropkov na Hlavnej a Hviezdoslavovej ulici. Pri tejto príležitosti bola
zrealizovaná aj výmena kanalizačných poklopov, ktorú nerealizovala naša
spoločnosť,“
skonštatovala a doplnila, že do dnešného dňa
neboli kanalizačné poklopy odovzdané VVS, a. s. do užívania. Opravy na nich
nemôžu realizovať nielen z tohto dôvodu, ale aj preto, že realizátor má
ešte od dodávateľa na tieto práce pravdepodobne záruku.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter