Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

MOSS priniesol dva milióny

<p>Vďaka osobitnej úprave MOSS – Mini One Stop Shop, teda jednotné
kontaktné miesto, pritiekli do štátnej kasy len za prvý štvrťrok roku
2015 dva milióny eur. Novinka v zákone o dani z pridanej hodnoty (DPH),
ktorá vstúpila do platnosti od 1. januára 2015 priniesla zmeny
poskytovateľom vybraných elektronických služieb. Daň zaplatia štátu,
v ktorom zákazníci nimi poskytovanú službu spotrebujú. V postavení
členského štátu spotreby bola v I. štvrťroku 2015 aj Slovenská
republika. Na náš účet bola z uskutočnených dodávok digitálnych
služieb na Slovensko poukázaná z iných členských štátov daň vo výške
presahujúcej 2 milióny eur. O tieto prostriedky sme doteraz, pred prijatím
legislatívnej úpravy MOSS prichádzali. Ide o služby na konečnú spotrebu
napríklad stiahnete aplikáciu do mobilu, softvéry, aplikácie, e-booky, hry,
dodané nezdaniteľnej osobe, teda fyzickej osobe – človeku, ktorý
nepodniká. Pred prijatím osobitnej úpravy MOSS platilo, že miesto dodania
uvedených služieb bolo v štáte, kde sídlil poskytovateľ služby a tam
bola aj odvedená daň. Od začiatku tohto roka zákon stanovil, že miesto
dodania je v štáte, kde býva konečný spotrebiteľ. Ak si po 1. 1. 2015
stiahne spotrebiteľ zo Slovenska službu od poskytovateľa z Anglicka,
anglický podnikateľ odvedie na Slovensku daň. A rovnako tak v každom
štáte, kde jeho službu využijú. Daň zostane v štáte, v ktorom
dochádza k reálnej spotrebe služby. Využitím MOSS môžu zároveň
poskytovatelia predísť viacnásobnej registrácii pre DPH v jednotlivých
členských štátoch EU. Jednotné kontaktné miesto MOSS im umožní
zaregistrovať sa vo svojej krajine a zároveň platiť daň vo všetkých
štátoch, kde im plynie povinnosť. Do osobitnej úpravy MOSS sa doteraz
zaregistrovalo 134 poskytovateľov zákonom definovaných digitálnych
služieb. Zároveň pribúdajú noví poskytovatelia digitálnych služieb, pre
ktorých bude II. štvrťrok 2015 prvým zdaňovacím obdobím.<br>
<strong>Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter