Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Monitorovacie programy a filtre umožňujú rodičom kontrolovať surfovanie detí po internete

Monitorovacie programy a filtre nepatria medzi ohrozenia, napriek tomu je
však dobré vedieť, že žiadny filter nie je dokonalý. Je potrebné
kontrolovať jeho funkčnosť, poprípade zabezpečiť si aktuálnu verziu.
Filtre sa dajú rôznymi spôsobmi obísť alebo vyradiť z funkčnosti.

Rodič tak môže nadobudnúť falošnú istotu, že nainštalovaním filtra
je jeho dieťa dokonale chránené. Navyše takéto technické opatrenie môže
viesť k zhoršeniu vzťahov a postojov medzi rodičom a deťmi. Monitorovacie
programy umožňujú vykonanie spätnej kontrole, pri ktorej je možné
kontrolovať nasledovné činnosti: pohyb dieťaťa na internete, pozrieť si
stránky, ktoré navštívilo, alebo chcelo navštíviť, získať prehľad aké
súbory sťahovalo z internetu, koľko času strávilo na konkrétnych
stránkach. Pomocou vzdialeného prístupu a ovládania sa dá kontrolovať
surfovanie na domácom počítači z počítača, v ktorom je program
nainštalovaný kedykoľvek.
Filtre
Filtre zabezpečujú, aby sa dieťa nedostalo na internetové stránky, ktoré
obsahujú nevhodný materiál. Pomocou filtrov je možné nastaviť blokovanie
stránok, ktoré obsahujú vybrané slová, ale aj obrázky (napr. sex, porno,
rasizmus, násilie, teror atď.).
Niektoré filtre tiež blokujú prístup do četových (chatových) miestností,
internetových diskusií, internetových fór, kontrolujú e-mailovú
komunikáciu a údaje sťahované cez peer-to-peer (P2P) programy. Filter je
možné si nainštalovať do svojho počítača, alebo využívať filtre
prevádzkované verejne internetovými providermi(poskytovateľmi Internetového
pripojenia), ktorý bude kontrolovať stránky miesto vás.
Filter pracuje na princípe skenovania a blokovania stránok,
ktoré obsahujú určité výrazy, blokovania stránok s obsahom sexuálnych a
násilných materiálov, obmedzenia pohybu dieťaťa na vopred zvolené stránky
a podstránky, ktoré spĺňajú kritériá bezpečnosti (www.smalldollies.com, www.xtube.com), zákazu pohybu po internetových
stránkach s výnimkou povolených stránok a ich podstránok.
Na čo prihliadať pri výbere filtra.
Jednoduchosť používania – filtre majú byť schopné používať aj osoby
s minimálnymi počítačovými znalosťami. Efektivita filtrovania –
rovnováha medzi blokovaním nevhodných stránok a prístupom k potrebným
informáciám. Dôležitá je možnosť prispôsobiť filter potrebám každého
člena rodiny.
Mechanizmus filtrovania – najlepšie programy kombinujú techniky filtrovania
(filtrovanie web stránok, filtrovanie kľúčových slov a filtrovanie
postavené na báze hodnotenia).
Monitorovanie činností – lepšie filtre ponúkajú možnosť monitorovania
činnosti na internete jednotlivých členov domácnosti (aké stránky
navštívili, poslané e-maily, navštívené četové miestnosti, fóra,
sťahované súbory z internetu, čas strávený na jednotlivých webových
stránkach, atď.).
Klientské/serverové filtre – mala by existovať možnosť nastavenia filtra
v domácom počítači alebo prostredníctvom providera a jeho servera,
prípadne kombinácie oboch možností.
Filtrovanie vo viacerých jazykoch – možnosť nastaviť filtre a kľúčové
slová vo viacerých jazykoch zabraňuje deťom obísť blokovanie zadaním slov
v inom jazyku. Blokovanie všetkých prístupových ciest – internetových
stránok, četových miestností, emailov, peer-to-peer programov, pop-up
okien.
Podľa niektorých odborníkov nemusí byť používanie filtrov postavených na
princípe filtrovania kľúčových slov (výrazov) tým najlepším riešením.
Blokujú totiž nielen nevhodné stránky (napr. porno stránky), ale aj tie,
kde sa vyskytne téma s filtrovaným slovom. Ak napríklad nastavíme
blokovanie stránok, na ktorých sa vyskytuje slovo „sex“, zablokujeme aj
tie, ktoré sa venujú prevencii sexuálnych chorôb, radám ako sa vyhnúť
sexuálnemu obťažovaniu, antikoncepcii a podobne.
Predovšetkým mladí ľudia vyhľadávajú prostredníctvom internetu
informácie o takýchto chúlostivých témach, o ktorých vedia iba ťažko
komunikovať s rodičmi. Okrem toho filtre spomaľujú počítače, čo spolu
s obmedzeným prístupom k informáciám často vedie k obchádzaniu filtrov
a používaniu internetu za chrbtom rodičov. Nesprávne nainštalovaný a
nastavený filtrový softvér vyvoláva u rodičov falošný pocit bezpečia,
čo môže oslabiť pozornosť a znížiť starostlivosť o správanie
dieťaťa na internete. Aj keď sú filtre nainštalované, neznamená to, že
rodičia alebo učitelia nemusia deti vzdelávať a upozorňovať na riziká
používania internetu.
Rodičovská kontrola
Ak potrebujete sledovať, čo robia vaše deti na počítači, alebo ak chcete
obmedziť dobu ich pobytu pri počítači, či zakázať prístup na niektoré
internetové stránky, prípadne blokovať niektoré programy, môžete využiť
možnosti rodičovskej kontroly. Cieľ je jasný, cesty k nemu sú však
mnohým rodičom nejasné – je vôbec možné vhodným spôsobom
kontrolovať, kde surfujú naše deti, čo z rôznych stránok sťahujú, a je
vôbec možné nejakým spôsobom zasiahnuť?
Možností je niekoľko, ale v základe je možné rozdeliť ich do dvoch
skupín:
Opatrenia organizačného charakteru
Stanovte medzi deťmi a rodičmi jasné pravidlá pre používanie internetu.
Urobte si rozvrh na dni a presný čas, kedy má dieťa povolenie tráviť čas
na internete, najlepšie v čase vašej prítomnosti. Podpísanú zmluvu
vystavte v blízkosti počítača na viditeľnom mieste. Nezabudnite, ak si
s vaším dieťaťom vytvoríte pravidlá o používaní internetu, stanovte
si práva a povinnosti pre obe strany. Pravidlá, by sa mali pravidelne
aktualizovať.
Voľne stiahnuteľný software
K dispozícií je množstvo rôznych aplikačných programov, ktoré poskytujú
služby filtrovania a monitorovania aktivít dieťaťa na internete.
K9 Web Protection
Softvér umožňujúci filtrovanie web stránok zobrazovaných na vašom
počítači ako aj limitovanie času stráveného za počítačom. Pomocou neho
je možné kontrolovať web stránky podľa obsahu – zakázať prezeranie
pornografických stránok nakupovať v on-line obchodoch a pod., ako aj
zakázať prezeranie stránok, kde sa vyskytuje nežiaduci výraz, či slovné
spojenie, limitovať čas strávený pri počítači a na internete, odosielať
správy o činnosti vášho počítača na váš email – to umožňuje
kontrolovať činnosť vášho počítača aj keď ste mimo domova alebo mimo
pracoviska.
Crawler Parental Control
Ľahko použiteľná aplikácia umožňujúca komplexnú kontrolu činností
rôznych užívateľov používajúcich váš počítač. Vytvára prehľad
o činnosti na vašom počítači a umožňuje individuálne nastavenia pre
každého, kto na vašom počítači pracuje. Pomocou neho je možné:
kontrolovať web stránky podľa obsahu – zakázať prezeranie
pornografických stránok, nakupovať v on-line obchodoch a pod., ako aj
zakázať prezeranie stránok, kde sa vyskytuje nežiaduci výraz, či slovné
spojenie, limitovať čas strávený pri počítači a na internete, odosielať
správy o činnosti vášho počítača na váš email – to umožňuje
kontrolovať činnosť vášho počítača aj keď ste mimo domova alebo mimo
pracoviska, snímať obrazovku v časových intervaloch, zakázať používanie
programov – napr. peer-to-peer aplikácií, IM programov (ICQ, Skype, atď.),
zakázať inštaláciu nežiaducich programov, zakázať neautorizovaný
prístup a zmenu systémových nastavení.
Parental Control Bar
Voľne šíriteľný program, fungujúci ako prídavný panel pre Internet
Explorer. Pomocou neho je možné:
používa preddefinované filtre pre témy ako sex, nadávky, urážky,
násilie, s možnosťou nastavenia filtra pre konkrétny účel, umožňuje aj
možnosť zadávať vlastné adresy webových stránok, blokovať k nim
prístup.
Internet Explorer
Internetový prehliadač Internet Explorer má v sebe implementovaný
mechanizmus kontrolovaného riadenia prístupu k obsahu internetu s pomocou
systému ICRA3. Umožňuje filtrovať prístup k stránkam, ktoré obsahujú
neželanú kategóriu informácií. Zároveň umožňuje prehliadanie tzv.
schválených lokalít.
Komerčné riešenia
PassManager, AreaGuard, OptimAccess
Dvojúrovňové riešenie umožňujúce vykonávanie monitorovania činnosti PC
s operačným systémom MS Windows (pre všetky verzie) a zavádzanie
obmedzení pre prácu s PC, využívaním Internetu.
Pomocou týchto programov je možné vykonávať:
Monitorovanie, umožňuje získať prehľady o čase, ktorý strávi dieťa pri
počítači, spúšťaných aplikáciách, navštevovaných webových stránok,
sťahovaných súborov (súbory prijímané ako príloha e-mailu), tlačených
dokumentov, používaných výmenných médií.
Obmedzenia:
zákaz prístupu na definované webové stránky, povolenie prístupu na
konkrétne webové stránky,
riadenie prístupu k aplikáciám (spúšťateľné len povolené aplikácie),
ochrana nastavení vybraných aplikácií.
Operačný systém Microsoft WINDOWS VISTA
Obsahuje novú funkciu rodičovská kontrola, ktorou môžu rodičia obmedziť
aktivity svojich detí pri počítači. Rodič môže presne určiť stránky,
ktoré budú môcť ich deti navštevovať, a z ktorých budú môcť
sťahovať dáta. Rodič môže kontrolovať čas, ktorý strávi dieťa pred
počítačom tým, že softvérovo určí čas, v ktorom bude môcť dieťa
využívať počítač. Rodič bude môcť blokovať prístup k jednotlivým
programom, taktiež hrám, ktoré nie sú určené pre vekovú skupinu,
v ktorej sa dieťa nachádza. Rodič môže zistiť aktivity dieťaťa na PC
pomocou výpisov – logov, v ktorých bude zaznamenané, aké stránky dieťa
navštívilo, koľko emailov prijalo, s kým bolo v kontakte pri četovaní
prostredníctvom programov (ICQ, Skype, IM, atď.). Žiadny filter však nie je
taký dokonalý, aby dokázal blokovať všetky nevhodné stránky. Okrem toho
sa obsah na internete mení a dopĺňa tak rýchlo, že sa filtrovacie programy
iba veľmi ťažko môžu stíhať aktualizovať. Preto je nutné, aby sa deti
vzdelávali aj v oblasti používania internetu a vedeli reagovať v prípade
nebezpečenstva, nevhodného obsahu stránok a podobne. Rodičia by nemali
podobné riešenia vnímať ako náhradu za prístup k deťom, tieto riešenia
by mali byť pre nich len pomocníkom pre získanie prehľadu v návykoch ich
detí pri surfovaní na internete.
referent špecialista skupiny prevencie Okresného riaditeľstva PZ vo
Svidníku npor. Ing. Jaroslav Gbur

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter