Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Modlitba v dreve vpísaná

Prešovský
samosprávny kraj a Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ Stropkov
usporiadali výstavu ikon Jaroslava Popovca pod názvom „Modlitba v dreve
vpísaná“, ktorá svojou tematikou krásne nadväzuje na nedávnu odpustovú
slávnosť Karmelskej Panny Márie.

Autor Jaroslav Popovec je rodákom zo Stropkova. Za kňaza bol vysvätený
biskupom Kir Slavomírom Miklovšom z bývalej Juhoslávie v Prešove. Od roku
2016 pôsobí ako farár v Čabalovciach s fíliou Ňagov. Pôsobil ako
správca farnosti v Krajnej Bystrej, bol správcom uprázdnenej farnosti
Medvedie i ako farár v Čirči.
Je predsedom obnoveného Spolku sv. Jána Krstiteľa, ktorý má vo svojom
programe za cieľ kultúrny a duchovný rozvoj rusínskych veriacich.
Ako predseda Správnej rady neziskovej organizácie Drevené chrámy pod Duklou
má veľký podiel na tom, že z 12 drevených chrámov, ktorým hrozil
postupný zánik, bolo zrekonštruovaných až osem týchto chrámov. Vážny
havarijný stav drevených cerkví v Krajnom Čiernom, Príkrej,
Šemetkovciach, Ladomírovej, Dobroslave, či Hunkovciach bol dôvodom
založenia tejto neziskovej organizácie. Práve J. Popovec je jedným zo
zakladateľov tejto organizácie s cieľom záchrany národných kultúrnych
pamiatok, dosiahnutie zapísania do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva
UNESO a skvalitňovanie turistickej infraštruktúry. Drevené cerkvy
v Ladomírovej a Bodružali sú dnes zapísané do zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO. Každá práca i snaha má zmysel.
„Ja verím, že činnosť, ktorú sme spolu s Michalom Kosťom a
ďalšími, rozbehli, priniesla ovocie. Má na to, aby vo svojich veľmi
prospešných aktivitách aj po mojom odchode z postu predsedu Správnej rady
neziskovej organizácie Drevené chrámy pod Duklou,“
povedal
Jaroslav Popovec.
J. Popovec rozumie požiadavkám rusínskych veriacich a zastáva názor, že
gréckokatolícki veriaci rusínskej národnosti nesúhlasia s vytláčaním
svojho jazyka z cirkevných obradov a hovoria o násilnej slovakizácii na
území rusínskych obcí. Otec Popovec sa vo voľnom čase venuje drevorezbe,
písaniu ikon, prekladateľstvu liturgických textov i histórii.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter